Poznań: Miasto przygotowało własny pakiet antykryzysowy

Stary Rynek
Odpowiedzialność za skuteczność działań antykryzysowych w obszarze gospodarki spoczywa na barkach rządu. Jednak władze Poznania, chcąc ulżyć lokalnym przedsiębiorcom, wprowadzają działania uzupełniające.

Na poznański pakiet antykryzysowy składa się zbiór ulg i rozwiązań, które pomogą w tym trudnym czasie walki o przetrwanie dla wielu firm.

– Niestety, samorządy nie mają prawnych możliwości, by pomóc przedsiębiorcom na taką skalę, na jaką mógłby to zrobić rząd – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Wiem jednak, że w tak trudnym czasie dla wielu lokalnych firm liczyć się będzie każde wsparcie. Dlatego proponujemy szereg rozwiązań, z których mogą skorzystać poznańscy przedsiębiorcy. Apeluję też do wszystkich poznaniaków i poznanianek o solidarność. Jeśli to możliwe, zróbmy zakupy na lokalnym targowisku, zamówmy jedzenie z ulubionej restauracji, kupmy voucher od przedsiębiorcy z sąsiedztwa. W ten sposób razem możemy przetrwać te niełatwe tygodnie.

Ulgi na miejskich gruntach

Ważna część pakietu stworzona została z myślą o dzierżawcach i najemcach gruntów miejskich. Przyjęte w nim rozwiązania pomogą też użytkownikom wieczystym i właścicielom nieruchomości, którzy zobowiązani są do wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych.

Po pierwsze, dzierżawcy i najemcy mogą składać wnioski o zmianę terminu zapłaty czynszu. Dokument należy przesłać przed upływem terminu płatności na adres mailowy gn@um.poznan.pl lub tradycyjną pocztą.

Jeżeli termin płatności już minął, nadal jest możliwość: rozłożenia opłat na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia opłat w całości lub w części.

Po drugie, nastąpić ma zmiana terminu płatności opłat rocznych należnych za 2020 r. za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Dotychczasowy termin wyznaczony na 31 marca ma zostać przesunięty do 30 czerwca 2020 r. – zgodnie z projektem zmian do ustawy, nad którą pracują Sejm i Senat.

Jeśli płynność finansowa uniemożliwi zapłatę opłaty rocznej do 30 czerwca 2020 r., będzie można rozłożyć ją na raty, odroczyć termin płatności, a nawet umorzyć w całości lub w części.

Każdy ze złożonych w tym trybie wniosków – zarówno dotyczących czynszów, jak i opłaty przekształceniowej – będzie analizowany indywidualnie. Dokumenty można wysyłać na adres mailowy gn@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną (wnioski dotyczące opłaty przekształceniowej można składać po 30 czerwca). Udzielona przedsiębiorcy ulga stanowić będzie pomoc publiczną w ramach zasady de minimis.

Ulgi w czynszu

Miasto pomaga również przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejskich lokalach. Mogą oni odroczyć termin płatności czynszu za kwiecień do 20 sierpnia 2020 r. oraz za maj do 20 listopada 2020 r. Zaległości, które powstały w związku z epidemią, będzie można odroczyć lub rozłożyć na raty. ZKZL proponuje również nienaliczanie odsetek w związku z powstałymi zadłużeniami.

Każda z tych propozycji będzie mogła być zastosowana na wniosek przedsiębiorcy. Można go składać mailem, na adres: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, ponieważ sytuacja każdego przedsiębiorcy jest inna. Więcej informacji można znaleźć na stronie ZKZL. 

Ulgi w podatkach

Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o odroczenia terminów lub rozłożenie na raty płatności podatków, np. od nieruchomości czy od środków transportowych. Muszą tylko złożyć wniosek z odpowiednim uzasadnieniem oraz załącznikami (listę dokumentów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej). Można to zrobić przez skrzynkę e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny) lub umieścić korespondencję w pojemniku, który specjalnie w tym celu stoi w urzędzie (należy zachować kopię składanych dokumentów), ewentualnie wysłać pocztą tradycyjną.

Ulgi przy odbiorze odpadów

Propozycję dla przedsiębiorców przygotował też GOAP. Jeżeli znacząco spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów, lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają – wystarczy złożyć deklarację zmniejszającą lub wygaszającą zobowiązanie.

Deklarację taką należy złożyć najpóźniej do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Jeżeli więc już w marcu przedsiębiorcy wstrzymali lub znacząco ograniczyli swą działalność, do dziesiątego kwietnia mogą dostosować deklarację do faktycznie odbieranych ilości odpadów.

Dokumenty można przesyłać pocztą, a niezbędne informacje uzyskać można w biurze związku telefonicznie (tel. 61 624 22 22) lub mailowo (bok@goap.org.pl).

Pomoc dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej

Zalecenia związane z ochroną zdrowia w okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa objęły lokale gastronomiczne. Restauracje zostały zamknięte, ale mogą przygotowywać jedzenie na wynos. PLOT tworzy listę poznańskich restauracji i barów, które oferują dania z dowozem lub na wynos. Cały czas można do niej dołączyć. Informacje można znaleźć na stronie Poznań Travel.  

Pomoc prawna i poradnik dla przedsiębiorców

Miasto przygotowało też krótki przewodnik dla przedsiębiorców, zawierający wiarygodne źródła aktualnych informacji o działaniach rządowych i samorządowych oraz dane kontaktowe do organów administracji publicznej.

Aktualne informacje dotyczące obowiązujących i planowanych rozwiązań prawnych na szczeblu krajowym, specjalnych zaleceń dla poszczególnych branż publikowane są na rządowej stronie.

Doskonałym źródłem informacji jest strona Ośrodka Poznań Biznes Partner i jej profil na Facebooku, na których publikowane są na bieżąco informacje o działaniach miasta na rzecz przedsiębiorców, bezpłatnych webinariach i doradztwie dla przedsiębiorców.

Miasto otrzymuje też wiele pytań o zawieszenie działalności gospodarczej. Najważniejsze informacje na temat tej procedury dostępne są na miejskiej stronie internetowej. Miasto cały czas śledzi rozwój pandemii, narzędzia i mechanizmy, jakie proponuje wdrożyć rząd. Urząd miasta dostosuje się do realiów, proponując dalsze wsparcie dla przedsiębiorców, uwzględniające sytuację, w jakiej się znaleźli.

UMP, el

Podziel się: