zastępca prezydenta B. Guss i rektor prof. A. Lesicki fot. UAM

Poznań: Miasto i UAM uregulowały stan prawny działek na Morasku

Uczelnia będzie mogła się swobodnie rozwijać – a miasto wybudować pętlę autobusowa oraz poszerzyć ulice Zagajnikową i Umultowską. To efekt podpisanej dziś umowy między Poznaniem a UAM.

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki oraz Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Bartosz Guss, podpisali dwa akty notarialne regulujące stan prawny działek na Morasku.

Uniwersytet przekazał miastu w formie darowizny prawo użytkowania wieczystego ośmiu działek o łącznej pow. 13 034 metrów kwadratowych. Obszar ten w większości zajęty jest pod istniejące już drogi dojazdowe do osiedli mieszkaniowych, natomiast miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczają go pod poszerzenie ulic w rejonie Umultowskiej i Zagajnikowej oraz realizację pętli autobusowej.

W ramach porozumienia miasto zbyło z kolei na rzecz UAM, z 99 proc. bonifikatą, prawo własności trzech działek o łącznej powierzchni 106 225 metrów kwadratowych na Morasku. Mowa tu o terenach, które do tej pory znajdowały się w użytkowaniu wieczystym UAM, a na których znajdują się m.in. należące do uczelni obiekty sportowe tj. pływania, hala sportowa, stadion i korty tenisowe.

Obie umowy, regulujące stosunki prawno-własnościowe terenów tak newralgicznych zarówno z punktu widzenia gminy jak i Uczelni, stanowią odzwierciedlenie woli kontynuowania i zacieśniania partnerskiej współpracy, deklarowanej zgodnie przez miasto i UAM. Jak podkreślają władze Poznania, rozwój UAM i umożliwienie uczelni prowadzenia na wymienianych gruntach działalności oświatowej, naukowej, badawczo-rozwojowej i sportowej leży w szeroko pojętym interesie nie tylko miasta, ale i całego regionu.

UAM, el

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze