Poznań: Miasto chroni kliny zieleni. Przynajmniej niektóre

Radojewo
Poznańscy radni uchwalili plan miejscowy dla obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo – dzięki któremu tę część miasta, czyli północny klin zieleni, będzie można uchronić przed zabudową. Tylko czy aby na pewno…?

Dzięki uchwalonemu planowi 118,5 ha. w północnej części Poznania, pomiędzy ul. Radojewo a rzeką Wartą pozostanie w takim stanie jak teraz, czyli z dominującymi niezabudowanymi użytkami rolnymi oraz lasami. Północna część tego terenu położona jest na terenie NATURA 2000 Biedrusko i na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Plan ma uchronić tę część północnego klina zieleni przed zabudową – prawie cały teren objęty planem jest z niej wyłączony. Dokument wyznaczył też obszar cenny przyrodniczo oraz określił zasady ochrony jego walorów krajobrazowych. Zgodnie z nim dotychczasowa zabudowa zagrodowa się nie zmieni, tak samo jak układ komunikacyjny, w tym ul. Radojewo. Plan jest też zgodny ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”.

Czy to jednak wystarczy do skutecznej ochrony tych terenów? Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu mają to do siebie, że nie zawsze są skuteczne. Boleśnie się o tym ostatnio przekonali mieszkańcy ulicy Milczańskiej. Na miejscu zapisanej w planie kameralnej zabudowy wśród zieleni, która miała powstać – będą mieli… market. Zapisy w planie były tak sformułowane, że nie ma żadnego problemu z powstaniem tam tej inwestycji. Nawiasem mówiąc, na tyłach innego marketu, a właściwie ich całej masy, czyli Galerii Posnania.

O zakaz zabudowy na Sołaczu między dolina Bogdanki a al. Wielkopolską walczą teraz mieszkańcy Sołacza. Oby mieli więcej szczęścia niż ci z Milczańskiej.

Miasto jednak uważa, że chroni tereny zielone. Na stronach urzędu można znaleźć nawet wykaz planów miejscowych, zabezpieczających tereny zielone. Oto on:

-Mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” Radojewo Zachód część B (uchwalony w 2021 roku, 18,6 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” w rejonie Strumienia Różanego i ul.Bożydara (uchwalony w 2020 roku, 7,1 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” rejon ul. Lewandowskiego część A (uchwalony w 2019 roku, 56,1 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp „W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I” (uchwalony w 2019 roku, 2,7 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp „W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty” (uchwalony w 2019 roku, 29,8 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp „W rejonie Parku im. Jana Pawła II” (uchwalony w 2019 roku, 18,2 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie ul. Huby Moraskie (uchwalony w 2018 roku, 37,3 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej (uchwalony w 2018 roku, 21,3 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie ulic Radojewo i Nadwarciańskiej (projekt będący przedmiotem obrad RMP na najbliższej sesji, 118,5 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka (uchwalony w 2018 roku, 35,2 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” część jezioro Umultowskie (uchwalony w 2017 roku, 33,2 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp „W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty” (uchwalony w 2018 roku, 28,0 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp „SOŁACZ – CZĘŚĆ A” (uchwalony w 2016 roku, 14,3 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane: