Poznań: „Martwe dusze” na listach poparcia W. Witkowskiego?

Waldemar Witkowski, kandydat Unii Pracy na prezydenta RP, jednak nie wystartuje w wyborach. Państwowa Komisja Wyborcza doszukała się 653 podpisów osób, które zmarły przed ogłoszeniem terminu wyborów. I nie były to jedyne nieprawidłowości.

Poznański polityk złożył w Państwowej Komisji Wyborczej listy, na których było ponad 113 tys. podpisów popierających jego kandydaturę. Ale PKW zakwestionowała ponad 15 tys. z nich, ponieważ były nieprawidłowo złożone, z nieczytelnymi nazwiskami i numerami PESEL. Dodatkowo, jak dopatrzyła się PKW, 653 z nich to były „martwe dusze”, czyli osoby, które zmarły zanim ogłoszono termin wyborów prezydenckich. W żaden więc sposób nie mogły poprzeć kandydatury Waldemara Witkowskiego.

Bez 15 tysięcy głosów przy 113 tysiącach zebranych komitet Waldemara Witkowskiego nie ma wymaganych przez prawo 100 tysięcy, które umożliwiają mu rejestrację komitetu i start w wyborach prezydenckich. PKW odmówiła zatem rejestracji. Jednak komitet złożył skargę uważając, że kandydat miał bardzo duże poparcie, a problemy biorą się stąd, że zbieranie podpisów przypadło na bardzo trudny czas dla Polski.

O tym, czy uznać skargę komitetu Waldemara Witkowskiego – zadecyduje Sąd Najwyższy.

el

Podziel się:

Ostatnio dodane: