Marszałek Marek Woźniak fot. UMWW

Poznań: Marszałek Woźniak w Brukseli: “Praworządność jest bardzo ważna”

Marszałek wyraził zaniepokojenie delegacji zapowiedzią weta z powodu objęcia pakietu budżetowego klauzulą praworządności. – Dla nas, przedstawicieli samorządów, praworządność we wszystkich aspektach naszego życia jest bardzo ważna – powiedział.

Podczas posiedzenia Komisji do spraw Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów, marszałek Marek Woźniak przedstawił w imieniu polskiej delegacji oświadczenie w sprawie użycia przez rządy RP i Węgier groźby zablokowania pakietu budżetowego UE. Pakiet ten obejmuje wieloletni budżet UE oraz Fundusz Odbudowy.

Podkreślił również, że opóźnienie przepływu środków byłoby ogromnym zagrożeniem dla samorządów, ponieważ uniemożliwiłoby realizację wielu inwestycji. Oprócz wspomnianego Funduszu Odbudowy, który ma podnieść gospodarkę całej UE z kryzysu wywołanego pandemią covid-19, późniejszy dostęp do pieniędzy unijnych dotyczyłby także Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ma on zapewnić regionom środki na łagodzenie skutków odchodzenia od węgla.

Marszałek zaznaczył, iż oświadczenie nie zostało przyjęte przez delegację jednogłośnie, ponieważ nie jest ona jednolita politycznie. Jednocześnie podkreślił, iż to nie Polska, a polski rząd chce zawetować budżet unijny i nie ma na to poparcia wielu środowisk, w tym również samorządowych.

Oświadczenie spotkało się z poparciem wielu przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z różnych krajów UE. Podkreślali oni, iż praworządność jest podstawową wartością w Europie i z tego względu kwestie jej dotyczące powinny być debatowane również na forum Europejskiego Komitetu Regionów.

Kwestia opatrzenia pakietu budżetowego mechanizmem praworządności pojawiła się również w oświadczeniu Przewodniczącej Komisji COTER. Isabelle Boudineau, która zaznaczyła, iż jest ona zgodna z postulatami Europejskiego Komitetu Regionów, ponieważ chroni beneficjentów przed ich rządami centralnymi, gdy te nie przestrzegają obowiązujących przepisów.

Oświadczenie polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów w sprawie użytej przez Rządy RP i Węgier groźby zablokowania wieloletniego budżetu UE oraz Funduszu Odbudowy

Jako członkowie polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów wyrażamy zaniepokojenie zapowiedzią weta przez rządy Polski i Węgier wobec pakietu budżetowego na lata 2021-2027 z powodu objęcia go klauzulą praworządności.

Praworządność to jedna z najważniejszych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Jej nieposzanowanie może oznaczać m.in brak ochrony przed niewłaściwym wykorzystywaniem środków unijnych przez dane państwo członkowskie.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że Polska jest jednym z największych beneficjentów budżetu UE, a dzięki jego środkom udało się dotychczas zrealizować tysiące inwestycji w regionach, miastach i wsiach. Ich efekty są widoczne w każdej dziedzinie naszego życia. Ponieważ bez Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) nie można sporządzać budżetów rocznych UE, już 1 stycznia 2021 r. możemy odczuć skutki weta, gdyż nie będzie podstawy prawnej na finansowanie wielu planowanych działań.

Apelujemy o odpowiedzialność również ze względu na trwający kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19. Nadchodząca perspektywa finansowa na lata 2021-2027 obejmuje nie tylko WRF, ale również Fundusz Odbudowy, który ma podnieść gospodarkę całej Unii Europejskiej z kryzysu. Brak porozumienia w powyższej kwestii spowoduje zablokowanie 750 mld euro w ramach tego funduszu lub doprowadzi do nieobjęcia nim dwóch państw, które zgłosiły weto.

Oba scenariusze oznaczają utratę środków dla polskich samorządów. Polska w ramach Funduszu Odbudowy może otrzymać do 23 mld euro dotacji i do 34,2 mld euro pożyczek, a władze regionalne i lokalne zaproponowały już wiele projektów do Krajowego Planu Odbudowy, które czekają na realizację. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy wsparcia finansowego, aby utrzymać miejsca pracy, zapewnić przetrwanie przedsiębiorstw oraz opiekę zdrowotną i bezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców naszych regionów, miast i wsi.

BIWW

3 2 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze