Malina Prześluga-Delimata fot. UMP

Poznań: Malina Prześluga-Delimata z Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania

Mistrzyni słowa kierowanego do dzieci, autorka sztuk, książek, i tekstów piosenek zostanie uhonorowana najwyższym wyróżnieniem miasta dla ludzi kultury. Dziewięciu młodych twórców otrzymało z kolei Stypendia Miasta Poznania.

Kapituła pod przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego uhonorowała Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania w roku 2020 Malinę Prześlugę-Delimatę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dramatopisarstwa oraz literatury dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem troski o wrażliwy i niedyskryminujący język oraz traktowanie młodego odbiorcy jak poważnego partnera do rozmowy o współczesnym świecie.

– Spotkało mnie w życiu kilka wyróżnień, ale ta nagroda jest dla mnie szczególna – mówi laureatka Nagrody Artystycznej Miasta Poznania. – Szczególna z dwóch powodów. Po pierwsze przyznało mi ją miasto, w którym żyję, tworzę i pracuję, z którym związałam się świadomie dawno temu i które nie przestaje mnie inspirować i fascynować. Po drugie – otrzymuję tę nagrodę w roku tak trudnym dla sztuki i dla kultury, w Polsce i na świecie. My, artyści, tkwimy w tymczasowym niebycie, czekamy aż nas “odmrożą”, na szarym końcu, a przecież bez sztuki, bez kultury ludzie przestają być ludźmi. Nagroda Artystyczna Miasta Poznania – przyznana tak samo jak w latach ubiegłych – pozwala uwierzyć, że “jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie”…

Malina Prześluga-Delimata jest kierowniczką literacką i dramaturżką Teatru Animacji w Poznaniu. W jej dorobku znajduje się kilkanaście książek dla dzieci oraz kilkadziesiąt wielokrotnie nagradzanych tekstów dramatycznych.

Jej sztuki ponad 70 razy adaptowano w teatrach dramatycznych i lalkowych w Polsce oraz zagranicą. Jest wielokrotną laureatką Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2013 r. “Chodź na słówko”, 2016 r. “Smoki”), Ogólnopolskiego Konkursu Dramaturgicznego Strefy_Kontaktu (2015 r. “Garnitur Prezydenta”, 2017 r. “Nie ma”), Konkursu na Sztukę dla Dzieci i Młodzieży Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018), Konkursu Metafory Rzeczywistości (2013 r. “Kwaśne Mleko”). Jest zdobywczynią nagrody “Książka Roku” Polskiej Sekcji Nagród IBBY za książkę “Ziuzia” (2013), nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dokonania w dziedzinie literatury i dramaturgii dla dzieci (2015), Medalu Młodej Sztuki (2012) oraz Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2015). Jej dramaty przetłumaczono na francuski, angielski, niemiecki, bułgarski, ukraiński, rumuński, białoruski, rosyjski i węgierski.

Jako autorka tekstów piosenek stoi zarówno za płytami ilustrującymi dźwiękowo spektakle Teatru Animacji, jak i za utworami formacji Chór Czarownic.

– Tegoroczna laureatka została wyróżniona przez Kapitułę za poważną twórczość dla dzieci, za oddanie głosu tym, których na co dzień nie słyszymy, za otwieranie zamkniętych umysłów i nowe opisywanie rzeczywistości – mówi prof. Waldemar Kuligowski, przewodniczący Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania. – Doceniamy wyobraźnię artystyczną artystki, ale i jej mądre zaangażowanie na rzecz rozmowy i zmniejszania dystansu (którego wszyscy mamy już raczej dość). Dzięki niej wierzymy i wiemy, że “Tyle pięknych słów, że aż się jeży włos/ dajcie słowom głos!/ Niech brzmią i szeleszczą, niech łamią nam języki/ Niech sensy przestawiają, niech zdań zmieniają szyki”. Osoby wyróżnione stypendiami – twórcy z dziedzin takich jak muzyka, teatr, architektura, animacja kultury, sztuki wizualne – dają z kolei nadzieję na to, że Poznań staje się miejscem artystycznej mocy i czakramem kreatywności. Niech te stypendia będą dla nich symbolicznym przeciwciałem, pełnym uznania, akceptacji i szacunku.

Stypendyści Miasta Poznania

Wśród laureatek i laureatów stypendium dla młodych twórców przeważają w tym roku reprezentantki dziedziny sztuk wizualnych. Najwyższe uznanie w oczach kapituły w składzie: Waldemar Kuligowski (przewodniczący), Antonina Choroszy, Agnieszka Duczmal, Emilia Mazik, Mirosław Adamczyk, Piotr Bosacki, Marcin Kostaszuk, Maciej Łakomy, Przemysław Polcyn, Paweł Grobelny (poprzedni laureat Nagrody Artystycznej) zdobyło dziewięcioro twórców, w kolejności alfabetycznej:

Miłosz Cirocki (muzyka i animacja kultury)

za twórcze przekraczanie granic gatunków muzycznych, efektywną działalność w wielu różnorodnych zespołach oraz aktywność na polu animacji kulturalnej, w tym o wymiarze charytatywnym;

Dominika Czerniak – Chojnacka (sztuki wizualne)

za wyjątkowe osiągnięcia na polu projektowania graficznego oraz wypracowanie w tym obszarze unikatowego języka wizualnego rozpoznawalnego i wielokrotnie nagradzanego w kraju i za granicą, a także zaangażowanie w popularyzację sztuki ilustracji i książki;

Zuzanna Maria Głowacka (teatr i animacja kultury)

za interdyscyplinarną działalność artystyczną, kuratorską i edukacyjną, uwzględniającą społeczną rolę kultury i sztuki poprzez szczególną troskę o odbiorców z kręgów senioralnych oraz osób z niepełnosprawnościami;

Kinga Grzybowska (architektura)

za kreatywne, docenione na arenie międzynarodowej i istotne społecznie osiągnięcia w dziedzinie architektury zrównoważonej;

Natalia Karczewska (sztuki wizualne)

za unikatowy dar łączenia w artystycznym doświadczeniu pozornych kontrastów: delikatności i siły oraz umiejętne wykorzystaniu go w konsekwentnie podejmowanym wizualnym dyskursie;

Kasia Lins (muzyka)

za dojrzałą, intrygującą i oryginalną wypowiedź muzyczną, rozpinającą most między tradycyjnym bluesem i rockiem a dzisiejszym avant-popem oraz umiejętność przełożenia indywidualnej koncepcji na kreację sceniczną;

Urszula Lucińska (sztuki wizualne)

za interdyscyplinarną i wielowątkową działalność twórczą w obszarze sztuk wizualnych, liczne osiągnięcia artystyczne w kraju i za granicą oraz dojrzałą i krytyczną postawę artystyczną permanentnie poszukującą nowych form wyrazu

Jana Shostak (sztuki wizualne)

za wybitne osiągnięcia artystyczne i badawcze w perspektywie ogólnopolskiej i międzynarodowej, oraz wizualno-społeczną wrażliwość połączoną z umiejętnością interdyscyplinarnego opisywania rzeczywistości i poszerzania jej o nowe konteksty a także aktywne współtworzenie krajobrazu kulturowego Poznania;

Damian Sobkowiak (muzyka)

za wybitne osiągnięcia w sztuce gry na kontrabasie, potwierdzone solowymi występami i nagraniami na wielu scenach krajowych oraz zagranicznych;

– W imieniu Rady Miasta Poznania pragnę serdecznie pogratulować laureatce tegorocznej Nagrody Artystycznej- mówił Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania. – Pani Malina Prześluga-Delimata otrzyma ją nie tylko ze względu na własne dokonania, ale w dużej mierze także jako reprezentantka poznańskiej specjalności, jaką jest od wielu lat sztuka dla dzieci. Gratuluję też młodym twórcom – laureatom stypendiów, których wyjątkowa ranga wynika m.in. z faktu, że są przyznawane razem z Nagrodą Artystyczną. Natomiast już teraz pragnę zapowiedzieć, że z uwagi na pandemię i wynikające z niej ograniczenia działalności kulturalnej, Rada Miasta zaproponuje w najbliższym czasie wraz z Wydziałem Kultury nowy, wyjątkowy nabór stypendialny. Obejmie on twórców kultury, niezależnie od wieku.

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią covid-19 wręczenie nagrody i stypendiów odbędzie się w najbliższym czasie w formie kameralnych spotkań, organizowanych zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa.

UMP, el

Dodaj komentarz

avatar