fot. Sławek Wąchała

Główny Urząd Statystyczny podał właśnie pierwsze wyniki spisu powszechnego i okazało się, że mieszkańców jest więcej, niż wykazywały to wcześniejsze dane GUS.

Według danych spisu powszechnego na poziomie regionalnym i lokalnym Poznań liczy 546,9 tys. mieszkańców, a więc o 17,5 tys. więcej niż podawano wcześniej. Przypomnijmy, że według wcześniejszych danych stolica Wielkopolski liczyła 529,4 tys. Dane nie obejmują obywateli Ukrainy mieszkających w Poznaniu – według obecnych szacunków jest ich ponad 50 tys. w samym mieście, a ponad 40 tys. mieszka w aglomeracji.

Dane wskazują też, że Poznań jest piątym co do wielkości miastem w Polsce. Razem z aglomeracją obejmującą także powiat poznański, liczy 978,5 tys. mieszkańców.

Jeśli chodzi o strukturę demograficzną, to w mieście mieszka tu 84,7 tys. osób w wieku przedprodukcyjnym, 332,7 tys. osób w wieku produkcyjnym i 129,5 tys. osób w wieku poprodukcyjnym. Zdecydowanie więcej jest kobiet: w grupie wiekowej powyżej 19. roku życia na 100 mężczyzn przypada ich 114, a w grupie wiekowej powyżej 80. roku życia jest ich aż dwukrotnie więcej. Także w powiecie jest więcej kobiet – na 100 mężczyzn przypada ich 110. Tu udział osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 19 proc., wieku produkcyjnym – 61 proc., a wieku poprodukcyjnym – 20 proc.

W Poznaniu znajduje się 49,9 tys. budynków oraz 288,5 tys. mieszkań. Potwierdza to przewagę budownictwa wielorodzinnego. Inaczej te proporcje układają się w powiecie poznańskim, gdzie zdecydowanie więcej jest zabudowy jednorodzinnej: mamy tu 145,6 tys. budynków oraz 437,9 tys. mieszkań.