Poznań ma nową politykę mobilności

fot. Sławek Wąchała
Rozwój Wartostrady na północ i południe, postawienie na ekologiczne rozwiązania w transporcie i większa integracja komunikacyjna z koleją. Radni przyjęli „Politykę Mobilności Transportowej Miasta Poznania”.

„Polityka…” wyznacza kierunki rozwoju dla ogółu zagadnień związanych z transportem i mobilnością w Poznaniu. Natomiast dokumentem wykonawczym jest „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania”.

– To wizja miasta w zakresie transportu na najbliższe dziesięć lat – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Te dokumenty są dla niej kluczowe. Przyjęcie nowej polityki transportowej miasta i zastąpi poprzednią z 1999 roku. Przez te dwadzieścia lat zmienił się świat, środowisko i przyroda. Pojawiły się nowe środki poruszania oraz zachowania ludzi. Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania jest również niezbędne ze względu aplikowania o środki unijne na realizację inwestycji w Poznaniu. Plan ten powstał jako wynik pracy mieszkańców, ekspertów, użytkowników ruchu, rad osiedli i stanowi swego rodzaju wytyczną dla zadań, przed którymi stoi miasto.

Dokumenty dotyczą zagadnień transportu publicznego, w tym kolejowego, rowerowego, drogowego, kwestii parkingowych, transportu ładunków, integracji środków transportu, elektromobilności, zagospodarowania przestrzennego – rewitalizacji, technologii cyfrowych, ruchu pieszego. Stanowią też aktualną bazę dokumentów transportowych, zarówno o charakterze strategicznym, jak i programowo-realizacyjnym. Skonsultowano je z mieszkańcami, pasażerami komunikacji miejskiej, kierowcami, rowerzystami, radami osiedli oraz ekspertami.

Proces tworzenia rozpoczął się na początku 2020 roku. Przeprowadzono trzy etapy konsultacji społecznych pomiędzy którymi powstał projekt Planu, jego ocena środowiskowa. W tym roku podsumowano prace, a eksperci ocenili sam Plan pozytywnie.

Wyznaczonych zostało pięć zasadniczych celów transportowych. Ma on być: dostępny, ekologiczny, bezpieczny, zrównoważony i optymalny. Podróżowanie będzie odbywało się w sposób bezpieczny, dostępny i wygodny niezależnie od pozycji społecznej, wieku itp. Mieszkańcy, zgodnie z własnymi potrzebami, wybiorą środek transportu w sposób odpowiedzialny dla środowiska. Zastosowane rozwiązania techniczne, infrastrukturalne czy ekonomiczne obniżą negatywny wpływ transportu na mieszkańców i środowisko. Funkcjonalny system transportowy stworzy warunki optymalne do rozwoju gospodarczego. Nastąpi pełna integracja sieci kolejowej z miejskim transportem publicznym – połączenie z planowaną obwodnicą kolejową i tworzenie nowych węzłów przesiadkowych.

Priorytetami jest stworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze. Kontynuowana będzie systematyczna wymiana taboru tramwajowego i autobusowego, tworzenie nowych tras i linii komunikacyjnych, niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym, rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Na nowych i dynamicznie rozbudowywanych osiedlach zwiększać ma się dostępność komunikacji. Nie zapomniano także o dbałości o zieleń w Poznaniu i ograniczeniu hałasu.

Poprzedni taki dokument, Politykę Transportową Miasta poznania, uchwalono w 1999 roku. Podkreślono w nim fundamentalną rolę transportu dla prawidłowego rozwoju i sprawnego funkcjonowania miasta oraz pełnienia przez Poznań funkcji metropolii. Jednak po przeszło 20 latach dokument stał się nieaktualny – stąd konieczność opracowania nowego, Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania.

UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane:

Wydarzenia w Wielkopolsce: