Miasto Poznań panorama Fot. Sławek Wąchała

Poznań ma budżet na 2022 rok

Budżet kompromisów, tworzony w niezwykle trudnych warunkach, głównie z powodu Polskiego Ładu – tak radni określili budżet Poznania na 2022 rok. Mimo to miasto będzie konsekwentnie chronić ważne dla poznaniaków i poznanianek inwestycje, jak zadeklarowali.

Podczas sesji budżetowej 21 grudnia 25 osób głosowało „za”, 9 – „przeciw”, jednak tuż po ogłoszeniu wyników radny Henryk Kania poprosił o zaprotokołowanie błędu, zapewniając, że chciał głosować za przyjęciem dokumentu. Przyjęto również Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Poznania – 25 osób było „za”, 9 – „przeciw”. Swoją pomyłkę w tym głosowaniu zgłosiła do protokołu radna Marta Mazurek. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Polski Ład i inflacja

Tworzenie budżetu na 2022 rok było wyjątkowo trudnym zadaniem, jak podsumowali radni. Złożyło się na to wiele przyczyn. Jedną z nich jest tzw. Polski Ład, czyli pakiet uchwalonych przez sejm ustaw, które wprowadzają liczne zmiany w rozliczaniu podatków. Tylko w przyszłym roku stolica Wielkopolski straci przez to aż 259 mln zł. Rekompensata, o której zapewnia rząd, pokryje jednak tylko połowę tych strat, a w kolejnych latach prawdopodobnie jeszcze mniej.

Drugim ważnym czynnikiem, który wpłynął na poznański budżet, jest gwałtownie i stale rosnąca inflacja. Zgodnie z oficjalnym komunikatem GUS w listopadzie wyniosła ona 7,8% – najwięcej od 21 lat. Do tego dochodzą rosnące ceny energii elektrycznej, za którą miasto w przyszłym roku będzie musiało zapłacić ponad 70 procent więcej. Jeśli dodać do tego rosnącą cenę pieniądza na rynku (stawka WiBOR3M) – to tylko te dwa czynniki oznaczają dla przyszłorocznego budżetu co najmniej 65 mln zł dodatkowych wydatków bieżących.

Cały czas trwa również epidemia covid-19, która także odbija się na miejskim budżecie. Mniejsza liczba pasażerów w autobusach i tramwajach sprawia, że dochody z biletów również maleją. Jednocześnie miasto wciąż ponosi dodatkowe wydatki związane ze zwalczaniem oraz zapobieganiem pandemii.

Miasto będzie chronić inwestycje

Mimo tych utrudnień miasto będzie w jak największym stopniu chronić zaplanowane inwestycje. Dzięki temu będzie można tylko wykorzystać zdobyte już dofinansowania z UE, ale także łagodzić negatywne skutki pandemii dla lokalnych przedsiębiorców.

– Budżet Miasta Poznania na 2022 rok został przygotowany w wyjątkowo trudnych warunkach. To budżet kompromisu, zdaję sobie sprawę, że nie wszystkich on zadowoli – podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Tym bardziej dziękuję państwu za współpracę przy jego tworzeniu. W tym roku musieliśmy podejmować wiele bardzo trudnych decyzji, wymagających wyciszenia emocji i wzniesienia się ponad podziały polityczne. Ostatnie oceny agencji ratingowych świadczą jednak o tym, że ta współpraca przyniosła efekty. Od tego, jak uchwalimy przyszłoroczny budżet, zależy wiarygodność Poznania w następnych miesiącach, a co za tym idzie, jaki będzie koszt kredytów udzielanych nam przez banki. Jestem przekonany, że podejmiecie państwo rozważne decyzje.

Dochody budżetu miasta zaplanowano na 4,4 mld zł. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące (4,1 mld zł) oraz majątkowe (378 mln zł). Z kolei na wydatki zaplanowano 5,3 mld zł – w tym na wydatki bieżące Poznań wyda 3,9 mld zł, a na wydatki majątkowe, czyli inwestycje – niemal 1,4 mld zł. Budżet na 2022 rok zakłada również deficyt w wysokości819 mln zł, co wynika bezpośrednio z wielkości kwot zaplanowanych na inwestycje

W strukturze wydatków budżetu dominują trzy grupy. Najwięcej – ponad 1,66 mld zł – Miasto wyda na drogi i komunikację zbiorową. Wydatki na oświatę planuje się, że wyniosą ponad 1,47 mld zł. Ponad 669 mln zł Poznań wyda na politykę społeczną, zdrowotną i rodzinną, a 452 mln zł zaplanowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Najważniejsze inwestycje

Mimo tych trudności na 2022 rok zaplanowano liczne inwestycje drogowe. Ponad 144 mln zł Miasto przeznaczy na kontynuację „programu Centrum” – czyli przebudowy tras tramwajowych w ul. Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowej oraz budowę torowiska na ul. Ratajczaka. Ok. 133 mln zł pochłonie budowa trasy na Naramowice, a ponad 8,6 mln zł – przebudowa ul. Kolejowej.

Budowa węzła Nowa Naramowicka to wydatek ponad 91,6 mln zł. Ponad 57 mln zł przeznaczono na rewaloryzację płyty Starego Rynku, a 30 mln zł – na modernizację trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

Poza wielkimi inwestycjami przez cały rok powstawać będą mniejsze, ale równie ważne dla poznanianek i poznaniaków. Na przebudowę ulic gminnych w budżecie zaplanowano ponad 70 mln zł, a na nowe chodniki – ponad 13 mln zł.

Sporo pieniędzy Poznań wyda na inwestycje związane z ochroną środowiska. Ponad 15 mln zł zaplanowano na kanalizację deszczową i niezbędne odwodnienie na osiedlu Kiekrz, a za ponad 9 mln zł budowane i modernizowane będą miejskie parki i zieleńce. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu Miasto chce przeznaczyć aż 23,4 mln zł.

Nie zabraknie również inwestycji w sport. W budżecie znalazło się ponad 7,8 mln zł na modernizację obiektów na Golęcinie czy obiektów KS Warta Poznań (niemal 6,7 mln zł).

Ponad 31,1 mln zł miasto przeznaczy na inwestycje w szkołach podstawowych, a kolejne 5,9 mln zł- w liceach. To pieniądze m.in. na budowę szkoły na Strzeszynie, remonty budynków, modernizacje boisk sportowych i sal gimnastycznych.

W budżecie znalazły się również pieniądze na remont w miejskim szpitalu im. F. Raszei czy zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej w szpitalu im. J. Strusia. Ponad 12,9 mln zł pochłonie rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej – przy ul. Mogileńskiej 42 o nowe skrzydło. Zaplanowano także remonty domów pomocy społecznej. Na modernizację w Poznańskim Zespole Żłobków miasto przeznaczy 6,5 mln zł.

Źródło: UMP

5 1 vote
Oceń artykuł

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze