Poznań: Ma 75 lat i właśnie pisze pracę magisterską. Na UAM

Zenon Lenczewski fot. Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

Pan Zenon Lenczewski jest studentem kroatystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM i właśnie prowadzi badania terenowe do swojej pracy magisterskiej. Ma też 75 lat i jest najstarszym studentem UAM.

Zenon Lenczewski – realizuje staż erasmusowy w Instytucie Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu, a jego opiekunem merytorycznym jest prof. Ozren Biti.

– W ramach tego stażu od lipca do września pan Zenon prowadzi badania terenowe obejmujące pamięciowy przekaz graffiti w krajach byłej Jugosławii – wyjaśnia dr hab. Patryk Borowiak z Instytutu Filologii Słowiańskiej. – Pomimo niemiłosiernych upałów do tej pory odwiedził i zebrał materiały w: Zagrzebiu, Vinkovcach, Osijeku, Našicach, Đakovie, Viroviticy, Vukovarze, Belgradzie i Sarajewie.

Instytut Filologii Słowiańskiej życzy swojemu studentowi powodzenia i wytrwałości w realizacji projektu. A gdyby ktoś chciał pójść w jego ślady i studiować fascynującą kulturę i historię Bałkanów – to w Instytucie Filologii Słowiańskiej wciąż są wolne miejsca dla chętnych studentów i we wrześniu można jeszcze składać dokumenty.