Poznań likwiduje azbest. Jeszcze można się zgłosić do programu!

azbest na dachu fot. UMP

Jeszcze do końca kwietnia wszyscy ci, którzy posiadają azbest w swoim gospodarstwie domowym, mogą składać wnioski do miejskiego programu usuwania azbestu. Miasto pokrywa 100 proc. kosztów ich demontażu i wywozu.

Wyroby azbestowe wywołują one szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu – ale przez kilkadziesiąt lat, zanim stało się to wiadome, wyroby azbestowe były powszechnie używane w budownictwie – najczęściej w postaci popularnego eternitu do pokrycia dachów i ścian. Teraz ze wszystkich tych miejsc, gdzie się znajdują, trzeba je usunąć, jednak aby to było bezpieczne, muszą się tym zająć wyspecjalizowane ekipy. Zapewnia je miasto w ramach “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032”.

Program obejmuje nie tylko demontaż elementów azbestowych, ale też ich zapakowanie, transport i unieszkodliwienie, a całość kosztów pokryją władze miasta z miejskiego budżetu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ubiegłym roku udało się usunąć ponad 323 tony wyrobów zawierających azbest z 272 miejsc w Poznaniu.

O udział w programie mogą się starać osoby fizyczne, także członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
“Usługa demontażu elewacji, przegród wewnętrznych i rur z wyrobów zawierających azbest nie obejmuje spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych” – podkreślają władze miasta. – “Natomiast usuwanie wyrobów go posiadających, takich jak izolacje, otuliny, rury, złącza i uszczelki, materiały cierne i włókiennicze nie dotyczy przedsiębiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej”.

Wnioski do programu można składać do 29 kwietnia 2022 r. pocztą na adres: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, przez ePUAP lub osobiście w siedzibie wydziału (po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej miasta w zakładce “azbest”.

Podziel się: