Poznań: Lewoskręt z Żeromskiego w św. Wawrzyńca przywrócony!

Niestachowska, św. Wawrzyńca fot. PIM

Od dziś można już skręcić w lewo z ulicy Żeromskiego w św. Wawrzyńca, a w stronę Niestachowskiej – przejechać trzema pasami ruchu. Trwa malowanie tymczasowego oznakowania poziomego.

Po weekendowych zmianach – kładziono nawierzchnię bitumiczną – ruch na ul. Żeromskiego w kierunku ul. Niestachowskiej odbywa się po się po dwóch pasach ruchu. Skrajny, prawy pas przy przyszłym prawoskręcie był jednak w dalszym ciągu wyłączony z ruchu, ponieważ jego krawędź przylega przy wiadukcie na ul. Niestachowskiej do nowo budowanego odcinka jezdni ul. św. Wawrzyńca. A tam trwało układanie podbudowy nawierzchni i występowała spora różnica poziomów.

Po ułożeniu podbudowy różnica poziomów między przyszłym prawoskrętem w ul. św. Wawrzyńca a prawym skrajnym pasem ul. Żeromskiego została zniwelowana i można już udostępnić dla ruchu ten pas oraz pas do skrętu w lewo, w ul. św. Wawrzyńca. Oczywiście wcześniej musiało zostać wykonane tymczasowe oznakowanie poziome na całym skrzyżowaniu.

Obecnie, dla poprawy szorstkości, nowa warstwa ścieralna na skrzyżowaniu została posypana grysem.

Źródło: PIM

Podziel się: