Poznań: Lewica chce odwołania ministra Czarnka

Nowa Lewica fot. L. Łada
Zmiany w systemie oświaty w Polsce proponowane przez ministra Czarnka są zagrożeniem dla funkcjonowania oświaty. – To jest jakiś Matrix – posiedziała o nich nauczycielka Magdalena Wojciechowska. Dlatego Lewica chce odwołania ministra.

Posłowie Nowej Lewicy: Katarzyna Kretkowska, Katarzyna Ueberhan i Wiesław Szczepański zaprosili na konferencję prasową przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, by opowiedzieli o skutkach planowanych zmian dla oświaty.

Rząd planuje zmiany programowe i organizacyjne w systemie oświatowym m.in. zwiększenie uprawnień kuratora oświaty czy wdrożenie edukacji włączającej. Wielkopolscy posłowie z Nowej Lewicy zwołali w związku z tym konferencję, na którą zaprosili przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego. To oni opowiadali, dlaczego pomysły ministra Czarnka są zagrożeniem tak dla systemu oświaty, jak i dla dzieci oraz młodzieży.

Jak mówiła Małgorzata Kowzan, prezes Wielkopolskiego Zarządu ZNP, przy na przykład o pomyśle kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkołach ogólnodostępnych w ogóle nie bierze się pod uwagę faktu, że do tego trzeba specjalistów, na przykład psychologów czy logopedów. A tych brakuje nie tylko w szkołach ogólnodostępnych, ale także w szkołach specjalnych. Ministerstwo powinno więc raczej skupić się na tym, by kształcić więcej specjalistów, a nie likwidować szkoły specjalne czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Nikt też nie pomyślał, że nauka dzieci z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych w wielu przypadkach oznacza remonty, by zlikwidować bariery architektoniczne i w ogóle umożliwić dzieciom dotarcie na lekcje. Budowa wind czy poszerzanie wszystkich drzwi – to są poważne koszty. Kto za to zapłaci?

Wątpliwości nauczycieli budzą też zapowiedziane podwyżki – bo jak wyliczyli pedagodzy, według kryteriów podanych przez ministerstwo wyniosą one… 4 zł.

– Obecna władza chce kontrolować wszystko, co kontroli można poddać – mówiła Katarzyna Ueberhan. I zarzuciła ministerstwu, że szkoła powinna być apolityczna i świecka, tymczasem pod rządami ministra Czarnka staje się placówką, w której wszystko jest podporządkowane ideologii katolickiej. Organizatorzy zajęć pozalekcyjnych i same zajęcia będą musieli uzyskać akceptację kuratora.
– De facto będzie to zakaz wejścia do szkół organizacji pozarządowych – uważa posłanka. – Bo zgodnie z nowymi przepisami trzeba będzie uzyskać zgodę kuratora, nominowanego przez ministra Czarnka, na prowadzenie zajęć czy to antydyskryminacyjnych czy dotyczących edukacji seksualnej.

Posłanka Katarzyna Kretkowska zwróciła z kolei uwagę na zapis tak zwanego „przestępstwa edukacyjnego”, za popełnienie którego nauczyciel może zostać ukarany. Ale wiadomo, co to takiego to przestępstwo i za co nauczyciele będą karani – posłanka zauważyła sarkastycznie, że pewnie za szerzenie wrogich ideologii.

Magdalena Wojciechowska, nauczycielka z 20-letnim doświadczeniem, zwróciła uwagę, że obecnie są znacznie poważniejsze sprawy do rozwiązania w oświacie – choćby kondycja psychiczna dzieci, które wróciły do szkoły, z których wiele ma problemy z depresją, brakuje im też poczucia bezpieczeństwa. Jej zdaniem teraz trzeba się skupić się na tym, żeby dzieciom zapewnić stabilizację, bo obecnie one nie wiedzą, czy matury odbędą się w maju czy w czerwcu, nie wiedzą, kiedy wrócą do szkoły. Do tego dochodzą dzieci zamknięte w domach przemocowych.

– To wszystko ma naprawdę straszny wpływ na młodzież – mówiła nauczycielka. – To według mnie powinien być priorytet działania ministerstwa edukacji: zdrowie psychiczne dzieci i przede wszystkim jakość edukacji – jeśli chodzi o naukę, a nie religię, bo przecież religia nie jest nauką. Tymczasem te wszystkie rzeczy, które dzieją się w szkole, w przestrzeni publicznej… To jest jakiś Matrix!

ZNP zwraca też uwagę, że niektóre informacje o założeniach zmian sobie przeczą – na przykład z jednej strony obiecuje im się podwyżki, a z drugiej słyszą o zamrożeniu wynagrodzeń w budżetówce. Dlatego chcą odwołania ministra Czarnka ze stanowiska.

Podziel się:

Ostatnio dodane: