wtorek, 5 grudnia, 2023

Poznań: Kwiaty na grobie prezydenta Drwęskiego w setną rocznicę śmierci

Był pierwszym prezydentem Poznania po odzyskaniu niepodległości, a 14 września przypada rocznica jego śmierci. Na grobie Jarogniewa Drwęskiego prezydent Jacek Jaśkowiak i jego zastępca Mariusz Wiśniewski złożyli kwiaty.

Wtorkowe uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, po której na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha, gdzie znajduje się mogiła Jarogniewa Drwęskiego, złożono kwiaty. Hołd zmarłemu, oprócz włodarzy miasta, oddali także uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego.

– Prezydent Drwęski został zapamiętany przez kolejne pokolenia poznaniaków przede wszystkim za swoją pracowitość i niezwykłe umiejętności organizacyjne. Jest dla nas także wzorem męża stanu, któremu mimo trudnych warunków, jakie panowały tuż po zaborach, udało się bardzo dużo osiągnąć. W czasie swojej kadencji podjął wysiłki na rzecz spolonizowania administracji i ożywienia narodowej kultury. Powołał Związek Miast Polskich. Dzięki jego staraniom uruchomiono Operę Poznańską, miasto przejęło Bibliotekę Raczyńskich i Teatr Polski. Odpowiadał również za Targi Krajowe, które później przerodziły się w Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zmarł w 1921 r., po zaledwie dwóch latach sprawowania urzędu – przypomniał Jacek Jaśkowiak.

Dla uczczenia rocznicy śmierci prezydenta Drwęskiego w Bazarze Poznańskim oraz Collegium Minus UAM zaplanowano konferencję naukową “Poznań i Wielkopolska 100 lat po śmierci Jarogniewa Drwęskiego, pierwszego Prezydenta Miasta Poznania w niepodległej Polsce”, a w Teatrze Polskim wystawiono “Reni” – sztukę w jednym akcie autorstwa prezydenta.

Jarogniew Mikołaj Drwęski urodził się 6 grudnia 1875 r. w rodzinnym majątku w Glinnie koło Wągrowca. Zdał maturę w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, a studia prawniczo-ekonomiczne ukończył na berlińskim uniwersytecie. Po ich zakończeniu prowadził w Poznaniu kancelarię adwokacką.

W latach 1904-1905 oraz 1915-1918 sprawował urząd członka Rady Miejskiej Poznania. W 1914 r. wszedł w skład konspiracyjnego organu będącego “gabinetem cieni” rady. 11 listopada 1918 r., na wniosek Naczelnej Rady Ludowej, został mianowany przez Wydział Wykonawczy Rady Robotników i Żołnierzy pierwszym polskim nadburmistrzem Poznania, a wyłoniona w marcu 1919 r. polska rada miasta powierzyła mu 17 kwietnia 1919 r. stanowisko prezydenta Poznania.

Między innymi z jego inicjatywy powstał – w maju 1919 r. roku – uniwersytet, symbol polskości, uruchomiono też Operę Poznańską, powstał Związek Miast Polskich, a miasto przejęło Bibliotekę Raczyńskich i Teatr Polski. Drwęski był też inicjatorem wprowadzenia polskiego nazewnictwa wszystkich placów i ulic. Jego projektem były również Targi Krajowe, które odbyły się w maju 1921 r.

Jarogniew Drwęski był również organizatorem Klubu Wioślarskiego 04, Bractwa Strzeleckiego oraz Aeroklubu Polskiego w Poznaniu, którego został prezesem. Zmarł 14 września 1921 roku na dyzenterię. Miał 45 lat. Pochowano go na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha.

UMP

Strona głównaWiadomości z Poznania i powiatu poznańskiegoPoznań: Kwiaty na grobie prezydenta Drwęskiego w setną rocznicę śmierci