Poznań: Kto chce zostać rachmistrzem?

Kaponiera fot. Sławek Wąchała
Nabór na rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego 2021 został wydłużony. Chętni mogą się zgłaszać jeszcze do 16 lutego do Urzędu Miasta Poznania. Sam spis odbędzie się od 1 kwietnia do 30 czerwca.

Jak informuje Urząd Miasta Poznania, Narodowy Spis Powszechny odbywa się co 10 lat i służy zebraniu informacji o liczbie ludności, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o stanie mieszkań i budynków. Informacje uzyskane podczas NSP są później wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.

Ale by badanie zostało przeprowadzone, niezbędni są rachmistrzowie spisowi, którzy uzyskają te dane od mieszkańców – bezpośrednio lub telefonicznie, jeśli pandemia koronawirusa uniemożliwi bezpośrednie rozmowy. Nabór kandydatów, którzy chcieliby pełnić tę funkcję, rozpoczął się 1 lutego i potrwa do wtorku, 16 lutego.

A kto może zostać rachmistrzem? „Kandydat na rachmistrza spisowego powinien być pełnoletni” -0 czytamy na stronie UMP. – „Musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, mieć co najmniej średnie wykształcenie i posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Każdy kandydat musi też przejść szkolenie (w trybie online), zakończone zdanym egzaminem. Za swoją pracę rachmistrzowie otrzymają wynagrodzenie określone w ustawie”.

Kandydaci muszą wypełnić formularz i złożyć go w Urzędzie Miasta Poznania. Można to zrobić mailowo na adres: [email protected] (wysyłając skan podpisanego formularza w formacie jpg lub pdf), za pośrednictwem platformy ePUAP (należy wybrać formularz „wniosek ogólny do urzędu” i dołączyć w załączniku skan podpisanego formularza w formacie jpg lub pdf), drogą pocztową – na adres: Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (z dopiskiem „spis powszechny”) lub osobiście – w holu budynku Urzędu Miasta Poznania na pl. Kolegiackim znajduje się dedykowana temu skrzynka podawcza. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Z informacji GUS wynika, że łącznie w Poznaniu potrzebnych jest 222 rachmistrzów oraz 111 osób rezerwowych.

UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane: