Poznań: Kościoły Najświętszej Marii Panny in Summo i św. Jana Jerozolimskiego za Murami po renowacji odzyskały blask

Kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami fot. Sławek Wąchała
Po wielu miesiącach prac konserwatorskich zakończyła się renowacja dwóch cennych obiektów sakralnych – kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo na Ostrowie Tumskim oraz kościoła pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w pobliżu ronda Śródka.

We wnętrzach gotyckiego kościoła na Ostrowie Tumskim przeprowadzono konserwację polichromii, dekorujących ściany kościoła oraz renowację witraży. Nieznacznie obniżono poziom posadzki i wykonano nową – w kolorze ceglanym, z kwadratowych płytek, nawiązujących kształtem i materiałem do tych odnalezionych w trakcie badań archeologicznych.

– Początkowo planowano odsłonięcie reliktów palatium znajdujących się we wnętrzu kościoła, jednak ekspertyzy konstruktorów z Politechniki Poznańskiej były jednoznaczne – tłumaczy Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków. – Wyeksponowanie reliktów, a tym samym wykonanie głębokich wykopów zagrażało statyce kościoła. Ostatecznie odstąpiono od pierwotnego zamierzenia na rzecz wykorzystania nowych technologii. Między filarami w zachodniej części kościoła zostaną umieszczone ekrany, na których będą wyświetlane w technologii 3D relikty, znajdujące się pod spodem.

Swój pierwotny koloryt odzyskały neogotyckie wrota zamykające wejście na chór oraz wnękę w zachodniej ścianie kościoła. Wykonano również konserwację drzwi wejściowych. W północno – wschodniej części kościoła odsłonięto nowożytną kryptę, którą poddano zabiegom konserwatorskim oraz wzmocniono jej konstrukcję.

– Zostaną tam złożone szczątki z pochówków, wydobytych w trakcie badań archeologicznych na terenie kościoła – wyjaśnia Joanna Bielawska-Pałczyńska.

We wnętrzu obiektu wykonano nową instalację elektryczną i przeciwpożarową. W najbliższym czasie zostanie także na nowo zaaranżowane bezpośrednie otoczenie kościoła.

Kompleksowe prace konserwatorskie przeprowadzono również w późnoromańskim kościele pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami. W bezpośrednim otoczeniu świątyni pojawiły się nowe ciągi piesze i zieleń.

– Wszelkie prace ziemne wokół kościoła poprzedzone były pracami archeologicznymi – wyjaśnia Joanna Bielawska-Pałczyńska. – W trakcie badań natrafiono na 70 grobów. To relikty cmentarza przykościelnego funkcjonującego od XII w. do I poł. XIX w. Poniżej posadzki obiektu znaleziono pochówki w podziemiach oraz relikty wcześniejszej budowli – prezbiterium czy nawy głównej.

Konserwacji poddano elewację, zachodni portal romański oraz rzeźbę św. Jana. Wzmocniono konstrukcję kościoła: naprawiono bardzo silnie gdzieniegdzie spękane sklepienia. Przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie drewnianej więźby dachowej, pochodzącej z XV i XVI w. (poprzedzone badaniami konserwatorskimi, wykonanymi ze środków Miejskiego Konserwatora Zabytków). W elewacji frontowej odsłonięto romańskie otwory okienne, które zostały przeszklone na wzór średniowiecznego szklenia. We wnętrzu kościoła wyeksponowano fragment późnogotyckiego wejścia oraz część historycznej posadzki. Witraże autorstwa Stanisława Powalisza zostały poddane zabiegom renowacyjnym. Prace konserwatorskie dotyczące polichromii były częściowo dofinansowane z budżetu miasta Poznania w postaci dotacji konserwatorskich.

– W trakcie badań konserwatorskich we wnętrzu odkryte zostały bardzo cenne warstwy pierwotnego nowożytnego wystroju malarskiego, których konserwacja uzyskała m.in. dotację z budżetu miejskiego – podkreśla miejska konserwator. – Zabiegom renowacyjnym poddano malarstwo ścienne Stanisława Teisseyre’a z 1948 r. Scenę Sądu Ostatecznego odkrytą na łuku tęczowym zamontowano na łuku w kaplicy św. Stanisława. Ponadto pracom konserwatorskim poddano ołtarz w kaplicy św. Krzyża, ołtarz boczny św. Stanisława, ambonę oraz prospekt organowy. Tym cennym elementom wyposażenia przywrócono oryginalną malaturę.

Remont zabytków był możliwy dzięki zaangażowaniu inwestora, czyli kurii poznańskiej oraz aktywności służb konserwatorskich i wsparciu ze strony Poznania.

MKZ/ AJ, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: