Poznań: Konsultacje projektu Strategii Demograficznej 2040

Marlena Maląg, Michał Zieliński fot. WUW
– Cieszymy się, że te programy, które zostały wprowadzone: 500 plus, 300 plus, Mama 4 plus pozwalają lepiej funkcjonować polskim rodzinom. Sytuacja znacznie się poprawiła. Ale to nie wystarcza, by poprawić sytuację demograficzną Polski – mówiła wczoraj minister Marlena Maląg w Poznaniu.

W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyły się konsultacje projektu Strategii Demograficznej 2040. Demografia to jedno z największych, cywilizacyjnych wyzwań, z którymi mierzymy się także w regionach: w 2020 roku dzietność w Wielkopolsce, jak podkreślił wojewoda Michał Zieliński, wyniosła 1,51 – co oznacza, że liczba mieszkańców będzie spadać. O tym, jak odwrócić ten niekorzystny trend, rozmawiali minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Minister Marlena Maląg przypomniała, ile już zrobiono dla polskich rodzin – dzięki programom rządowym rodziny, których wcześniej nie było na to stać, teraz mogą pojechać na wakacje.
– Silna rodzina jest fundamentem silnego polskiego państwa – podsumowała minister.

Tymczasem od 1990 r. współczynnik dzietności w Polce kształtuje się na poziomie niegwarantującym prostej zastępowalności pokoleń, a w 2002 r. po raz pierwszy liczba zgonów była większa niż liczba urodzeń. Według prognozy ONZ jeśli nic się nie zmieni, to na koniec XXI wieku liczba ludności Polski zmniejszy się o ponad 57% i będzie na poziomie 16,3 mln.

Z myślą o przyszłych pokoleniach i w celu odnowy demograficznej kraju, 17 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg i Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej Barbara Socha zaprezentowali projekt Strategii Demograficznej 2040, który zakłada wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń poprzez długofalowe, wieloobszarowe działania likwidujące bariery, które zniechęcają Polaków do realizowania ich aspiracji w zakresie rodziny. Wśród priorytetowych kierunków interwencji są programy z Polskiego Ładu oraz nowe inicjatywy wspierające elastyczność i stabilność pracy oraz poprawę jakości ochrony zdrowia.

– Niekorzystne zmiany demograficzne w Polsce postępują i mają wpływ praktycznie na wszystkie obszary życia: społeczeństwo, gospodarkę czy kulturę – mówiła minister Maląg. – To realne zagrożenie, którego konsekwencje odczujemy wszyscy, w każdym regionie kraju. Dlatego dla osiągnięcia wzrostu dzietności i zahamowania spadku populacyjnego, kluczowe jest wprowadzenie kompleksowej i długofalowej polityki prorodzinnej. Przy pracy nad projektem Strategii Demograficznej 2040 przyjrzeliśmy się wynikom badań i przeanalizowaliśmy rozwiązania uznawane za najlepsze na świecie. Teraz chcemy skonfrontować nasz projekt z lokalnymi władzami samorządowymi, które są najbliżej polskich rodzin.

Zdaniem autorów strategii jest 10 obszarów, które utrudniają Polakom realizację planów o szczęśliwej rodzinie – w tym obszary wymagające pilnego działania: mieszkanie, łączenie pracy i opieki nad dziećmi oraz zdrowie, edukację i infrastrukturę. Ważne są też elastyczność i stabilność pracy, bo to także wpływa na podejmowanie decyzji o posiadaniu dzieci.

Program proponuje 12 kierunków interwencji w ramach 3 celów szczegółowych. Są to:

Cel szczegółowy 1 – Wzmocnienie rodziny: zabezpieczenie finansowe rodzin (konsekwentnie realizowane od 2015 roku poprzez liczne programy, w tym Rodzinę 500+), wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodzin (kierunek priorytetowy MIESZKANIE),

wsparcie trwałości rodzin, popularyzacja kultury sprzyjającej rodzinie, wzmocnienie współpracy z III sektorem i innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny.

Cel szczegółowy 2 – Znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci, rozwój rynku pracy przyjaznego rodzinie (kierunek priorytetowy PRACA), rozwój form opieki nad dziećmi (realizowany od 2015 roku kierunek priorytetowy OPIEKA), rozwój opieki zdrowotnej (kierunek priorytetowy ZDROWIE), poprawa jakości i organizacji edukacji, rozwój infrastruktury i usług potrzebnych rodzinom.

Cel szczegółowy 3 – Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk, podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu centralnym, podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu samorządowym.

W rezultacie powstał katalog 104 różnych działań, z których wiele będzie realizowanych w ramach programów Polskiego Ładu. To m.in. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Mieszkanie bez Wkładu Własnego, Bon mieszkaniowy, Mój dom 70 m², Maluch Plus, zwiększenie nakładów na zdrowie oraz programy pośrednio realizujące postulaty Strategii – takie jak Program Świetlica i Żłobek w każdej gminie.

Poznań jest jednym z 16 miast, gdzie będą prowadzone konsultacje. Wszystkie informacje dotyczące projektu Strategii Demograficznej 2040 dostępne są na stronie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej – https://www.gov.pl/demografia(odnośnik zewnętrzny).

Pisemne uwagi na temat konsultowanego projektu można wysyłać na adres: [email protected](link wysyła e-mail).

WUW

Podziel się:

Ostatnio dodane: