Poznań: Kongijczyków portret własny

sztuka Kongo fot. CK Zamek

To spojrzenie na Kongijczyków ich oczami – deklarują organizatorzy tej niezwykłej wystawy. Możemy na niej zobaczyć 90 obrazów i jest to premierowa prezentacja w Polsce jednego z najciekawszych zjawisk artystyczno-kulturowych współczesnego Konga.

Obrazy pochodzą z kolekcji Królewskiego Muzeum Afryki Środkowej w Tervuren (Belgia) i reprezentują nurt malarstwa popularnego powstałego na potrzeby lokalnych społeczności. Wystawa, której kuratorem jest prof. Bogumił Jewsiewicki, etnolog, historyk i afrykanista, to rezultat jego wieloletnich badań. Ekspozycja dotyka zagadnień tożsamości i pamięci w perspektywie kolonialnej przeszłości. Porusza również zagadnienia związane ze stereotypowym postrzeganiem współczesnej Afryki.

Dlaczego Kongo i malarstwo z tej części Afryki? W ostatnim półwieczu krytyka spojrzenia europejskiego na Afrykańczyków rozgrywa się w dużym stopniu wokół książki „Jądro ciemności” Josepha Conrada (Józefa Korzeniowskiego) – arcydzieła literatury anglojęzycznej. Książka ta, której treść oparta jest na doświadczeniach krótkiego i nieudanego pobytu autora w dzisiejszym Kongo, stała się w ostatnich dziesięcioleciach przykładem europejskiego, kolonialnego postrzegania Afrykańczyków.

Portrety własne Kongijczyków otwierają zarazem oryginalny kulturowo świat przesycony kolorami, głosami nieustających rozmów i pełen muzyki. Ta ostatnia, leżąca u podstaw globalnego zjawiska, jakim jest world music, stanowi zapewne dla polskiego widza najlepszy obszar ku spojrzeniu na Kongijczyków (i na innych Afrykańczyków) ich własnymi oczami.

Wystawę można zwiedzać od wtorku do niedzieli do 19 grudnia w Sali Wystaw. Bilety: 15 zł (n), 10 zł (u)

kurator: Bogumił Jewsiewicki (Uniwersytet Laval, Quèbec, Kanada)

współpraca, aranżacja, produkcja: Wojciech Luchowski

Projekt graficzny: Marcin Markowski

Organizacja: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Współpraca: Królewskie Muzeum Afryki Środkowej Tervuren, Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracownia projektów i działań twórczych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Źródło: CK Zamek

Podziel się:

Ostatnio dodane: