Poznań: Konfederacja z listem otwartym do CK Zamek. „Haniebne praktyki segregacyjne”

Zamek Cesarski CK Zamek fot. Sławek Wąchała

„Wzywamy Państwa do natychmiastowego zaprzestania segregowania i dzielenia ludzi ze względu na fakt przyjęcia lub nie szczepienia przeciwko covid-19, albowiem takie działania stanowią rażące naruszenie prawa” – napisali politycy Konfederacji w liście otwartym do władz CK Zamek.

Od 6 grudnia osoby, które nie są zaszczepione lub nie mają aktualnego negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, nie mogą korzystać z atrakcji oferowanych przez CK Zamek. Wprowadzenie takich zasad bardzo oburzyło polityków Konfederacji. Wystosowali do władz CK Zamek list otwarty, w którym żądają zaprzestania segregacji i pytają też, na jakiej podstawie prawnej władze CK Zamku podjęły taką decyzję.

„Urząd Ochrony Danych Osobowych wyraźnie podkreślił, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko covid-19” – czytamy w liście. – „Ponieważ informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, to stanowią szczególna kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

W Polsce, jak zwraca uwagę Konfederacja, jednym z przepisów regulujących kwestie postępowania przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. Ale w tym rozporządzeniu nie ma żadnego zapisu pozwalającego na żądanie od osób biorących udział w imprezach czy spotkaniach informacji na temat ich szczepień. Brakuje go też w innych aktach prawnych.

„Mając powyższe na uwadze, wzywamy Państwa do natychmiastowego zaprzestania haniebnych praktyk segregacyjnych i traktowania wszystkich mieszkańców naszego miasta z poszanowaniem obowiązującego prawa i bez naruszania ich dóbr osobistych” – podsumowują politycy Konfederacji. I proszą o przesłanie odpowiedzi w terminie 14 dni.