Umultowska fot. ZDM

Poznań: Koncepcja budowy ul. Umultowskiej gotowa!

Trzy spacery badawcze z mieszkańcami, warsztaty projektowe, a w efekcie – wypracowanie koncepcji przebudowy ulicy Umultowskiej na odcinku od Krygowskiego do Ślazowej, z chodnikiem i drogą rowerową.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, dyskusja na temat przyszłości ul. Umultowskiej rozpoczęła się w czerwcu 2018 roku, kiedy to na terenie planowanej inwestycji zorganizowano trzy spacery badawcze z udziałem mieszkańców. Był to pierwszy etap konsultacji społecznych, którego celem było zidentyfikowanie najważniejszych problemów i potrzeb.

Drugi etap konsultacji został przeprowadzony w formie partycypacji obywatelskiej, która zakładała samodzielne zaprojektowanie ulicy przez mieszkańców. W lutym 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 odbyły się warsztaty projektowe. Ich uczestnicy zostali wyposażeni w plansze prezentujące przebieg pasa drogowego ul. Umultowskiej oraz ruchome kartonowe elementy. Mieszkańcy otrzymali zadanie zaprojektowania ul. Umultowskiej w taki sposób, aby spełniała ona ich potrzeby i oczekiwania. Pomocą służyli specjaliści z ZDM, MPU, Wydziału Środowiska UMP, spółki PIM oraz projektantów. Była to najważniejsza część procesu konsultacji społecznych. Makiety stworzone przez mieszkańców dały podstawę do opracowania koncepcji budowy ul. Umultowskiej.

Dwuwariantowa dokumentacja została zaprezentowana 17 czerwca 2019 roku. Wtedy to rozpoczął się trzeci, ostatni etap opiniowania, który potrwał do 8 lipca. W tym czasie mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi i propozycje zmian do przedstawionych rozwiązań projektowych. Swoje stanowiska przedstawiły też rady osiedli, organizacje i stowarzyszenia.

Opierając się na opiniach mieszkańców i Rady Osiedla Umultowo, szczególnie tych wyrażonych w czasie warsztatów, zdecydowano o kontynuowaniu prac projektowych w oparciu o wariant 1 koncepcji. Zakłada on budowę ulicy o uspokojonym lokalnym ruchu, wraz z chodnikiem, drogą rowerową i oświetleniem. Przewidziano zastosowanie urządzeń spowolnienia ruchu, budowę przejść i przepustów dla zwierząt, a także montaż małej architektury. Priorytetem będzie zachowanie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych rejonu ul. Umultowskiej, w tym ograniczenie ingerencji w występującą tu roślinność do niezbędnego minimum.

Wśród propozycji mieszkańców, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji koncepcji znalazły się: połączenie chodnika i drogi rowerowej z leśną ścieżką przy ul. Anyżowej oraz drugie takie połączenie na wysokości przepustu dla płazów przy Stawie Południowym wzdłuż strumyka. Zostanie zachowana aleja platanowa wzdłuż bloku mieszkalnego przy ul. Umultowskiej 102, odwrócona została także kolejność szykan zaprojektowanych pomiędzy Archiwum UAM a Stawem Południowym – jadąc od ul. Krygowskiego pierwszą szykanę napotkamy po prawej, a drugą po lewej stronie ulicy.

Z wiadomości i pism otrzymanych w trzecim etapie konsultacji wyodrębniono szereg zasadnych sugestii, z których część została uwzględniona w ostatecznej wersji koncepcji. Pozostałe zostaną przeanalizowane na etapie opracowania projektu budowlanego.

ZDM, el

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze