Pakiet pomocowy fot. P.Sowa

Poznań: Kolejni radni przygotowali pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Z powodu pandemii

Dorota Bonk-Hammermeister oraz Paweł Sowa złożyli propozycję wsparcia przedsiębiorstw, podmiotów społecznych oraz mieszkańców Poznania. Interpelacja została skierowana do prezydenta Jacka Jaśkowiaka.

Poznański Pakiet Pomocowy, jak go nazwali, zawiera następujące postulaty:

1. Dla przedsiębiorstw:
1.1. Całkowite zawieszenie czynszów w lokalach miejskich dla tych najemców, którzy prowadzą działalność, jaka została objęta zakazem wynikającym ze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020r. do czasu powrotu możliwości normalnego funkcjonowania. Możliwość odroczenia płatności czynszów z możliwością rozłożenia zaległości na raty (nawet 12-miesięczne) dla najemców lokali miejskich, których działalność została znacząco ograniczona.

1.2. Odroczenie, możliwość rozłożenia na raty lub , w uzasadnionych przypadkach, umorzenie podatków i danin lokalnych.

1.3. Wzmocnienie promocji lokalnych przedsiębiorców i NGO kanałami miejskimi. Na przykład: ułatwiony dostęp (za niewielką opłatą) do powierzchni reklamowych na powierzchniach zarządzanych przez MTP na najbliższe pół roku licząc od daty powrotu do możliwości normalnego funkcjonowania.

1.4. Realizacja zaplanowanych miejskich wydarzeń tak, aby maksymalnie wspierały lokalnych przedsiębiorców (koncerty Na Falach, itp.), nie odwoływanie ważnych, miastotwórczych wydarzeń, ale realizacja ich nawet w terminie późniejszym, przy maksymalnym możliwym wykorzystaniu potencjału lokalnego biznesu.

1.5. Włączenie lokalnych przedsiębiorstw w realizowane wydarzenia miejskie (sylwester, świąteczno – zimowe działania, wzmocnienie jarmarku świątecznego siłami przedsiębiorców z branży gastronomiczno-rozrywkowej, np. przez dodatkowe stoiska np. na Paderewskiego, można potraktować tę ulicę jako łącznik między wydarzeniami na Pl. Wolności i Starym Rynku).

1.6. Wzmocniona promocja turystyczna Poznania na rynku krajowym i zagranicznym po zakończeniu pandemii.

1.7. Zwolnienie z opłat za ogródki gastronomiczne w bieżącym roku.

1.8. Przełożenie remontu płyty Starego Rynku, co pozwoli również na znalezienie środków na pomoc mieszkańcom w ramach wdrożenia w życie propozycji, o które wnioskujemy.

2. Dla podmiotów społecznych
(rozumianych jako: podmioty ekonomii społecznej tj. organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółki non profit; podmioty ekonomii solidarnej tj. przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, zakłady pracy chronionej i jednostki reintegracyjne: CIS, KIS, WTZ, ZAZ)

2.1. Możliwość zwolnienia podmiotów społecznych z czynszu za najem lokali należących do Miasta na okres pandemii.

2.2. Uwzględnienie kosztów stałych współfinansowanych z dotacji (np. czynsz, księgowość), niezależnie od zawieszenia działań projektowych.

2.3. Możliwość wydłużania terminu realizacji działań w projektach bez ponoszenia konsekwencji niedotrzymania terminów.

2.4. Możliwość aneksowania umów projektów, które kończą się już w maju/czerwcu 2020 i zmniejszenie skali osiąganych rezultatów.

2.5. Możliwość realizacji zadań projektowych zdalnie.

2.6. Uruchomienie środków w ramach mikrodotacji na pomoc doraźną, w tym na wynagrodzenia pracowników organizacji.

3. Propozycje ogólne (w tym dla mieszkańców nieprowadzących działalności gospodarczej)
3.1. Możliwość zawieszenia biletu długookresowego ZTM na wzór rozwiązania z Warszawy czyli inaczej mówiąc możliwość przeniesienia niewykorzystanego czasu ważności biletu na wybrany przez siebie inny termin. W ten sposób szanujemy zarówno pasażerów jak i budżet Miasta – solidarnie podchodzimy do siły wyższej, która nas spotkała.

3.2. Zamrożenie cen biletów komunikacji miejskiej (utrzymanie obecnie obowiązujących, czyli rezygnacja z taryfy wprowadzonej na głosowaniu Rady Miasta 10 marca 2020), a następnie zwołanie tzw. okrągłego stołu ws. komunikacji publicznej, zespołu urzędników, radnych, przedstawicieli organizacji społecznych, gmin zrzeszonych w ZTM oraz przewoźników, który wypracuje nową taryfę biletową.

3.3. Możliwość odroczenia płatności czynszów komunalnych z możliwością spłaty na raty w okresie do 12 miesięcy od terminu końca odroczenia.

3.4. Możliwość indywidualnego starania się o obniżkę czynszu ze względu na trudną sytuację społeczno-ekonomiczną lub odpracowania jego części w postaci wykonania prac zleconych na rzecz lokalnej społeczności (np. sprzątanie).

Wszyscy zainteresowani mogą w sprawie interpelacji kontaktować się z radnymi drogą mailową: pawel_sowa@um.poznan.pl lub dorota_bonk@um.poznan.pl

el

0 0 vote
Oceń artykuł
guest
2 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze