Poznań: Kolejne zmiany na Wildzie i Łazarzu

Gąsiorowskich fot. ZDM
A wszystko z powodu Strefy Płatnego Parkowania. 9 czerwca ekipy ZDM będą pracować na ulicy Pamiątkowej, a 10 czerwca przeniosą się na Gąsiorowskich.

Na fragmencie ul. Pamiątkowej, od ul. 28 Czerwca 1956 r do ul. Dąbrówki, obowiązuje już nowa organizacja ruchu. Teraz zmiany zostaną wprowadzone na odcinku zachodnim, pomiędzy ul. 28 Czerwca 1956 r. i ul. Fabryczną. Dotychczasowe kierunki ruchu w tym miejscu pozostaną „po staremu” – oznacza to, że auta pojadą ul. Pamiątkową w jednym kierunku od ul. 28 Czerwca 1956 r. do ul. Madalińskiego i w dwóch kierunkach od ul. Madalińskiego do ul. Fabrycznej.

Zmieni się natomiast sposób parkowania – na całym odcinku postój będzie dozwolony na miejscach równoległych po obu stronach jezdni. Skrzyżowania z ul. Madalińskiego i Fabryczną staną się równorzędne. Wprowadzony zostanie tu również kontraruch rowerowy. Ulica objęta będzie strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”.

Prace na ul. Gąsiorowskich obejmować będą porządkowanie parkowania. Po obu stronach jezdni wyznaczone zostaną równoległe miejsca postojowe. Zachowany będzie dwukierunkowy charakter ulicy, bez możliwości skrętu w lewo w ul. Głogowską. Bez zmian zostanie również pierwszeństwo przejazdu dla pojazdów jadących ul. Gąsiorowskich względem tych wyjeżdżających z ul. Małeckiego. Obowiązywać zacznie tutaj ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Wdrażanie nowej organizacji ruchu na ul. Pamiątkowej rozpocznie się 9 czerwca i potrwa jeden dzień. Natomiast roboty na ul. Gąsiorowskich ruszą 10 czerwca i zajmą dwa dni.

ZDM tradycyjnie przypomina kierowcom o konieczności przeparkowania samochodów. Podczas prac na ul. Pamiątkowej i Gąsiorowskich obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac.

ZDM

Podziel się: