Poznań: Kolejna zabytkowa szkoła idzie do remontu!

szkoła przy Berwińskiego fot. PIM
Po budynkach szkół przy ulicy Działyńskich, Słowackiego, Różanej i jeszcze kilku innych – czas na remont kolejnej szkoły. Tym razem odzyska blask elewacja zabytkowego gmachu szkoły przy ulicy Berwińskiego.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na renowację elewacji budynku głównego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego oraz budynku sali gimnastycznej usytuowanej przy ul. Wyspiańskiego wraz z remontem ogrodzenia.

Realizację zadania podzielono na etapy. Przedmiotem tegorocznego jest renowacja południowej elewacji budynku głównego wraz z remontem ogrodzenia.

Szkoła z salą gimnastyczną to budynki w historycznej części Poznania, w rejonie parku Wilsona. Gmach przy ul. Berwińskiego 2 jest wpisany do rejestru zabytków od 1979 r., a budynek sali gimnastycznej wchodzi w skład zespołów urbanistyczno-architektonicznych najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania. Renowacja zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi tak, by zachowany został historyczny charakter budynków.

Prace obejmują naprawę rys i pęknięć muru. Ceglane elewacje będą oczyszczone i uzupełnione. Zniszczone cegły zostaną wymienione z zachowaniem spójności kolorystycznej (na partiach górnych elewacji w odcieniu piaskowo-żółtym, a na cokołach brązowo-ceglastym). Części otynkowane będą wzmocnione i naprawione, a potem pomalowane na kolor najbliższy pierwotnemu. Dekoracje architektoniczne (parapety, gzymsy) przejdą konserwację, a ich brakujące elementy będą rekonstruowane. Zakres prac obejmuje również konserwację elementów stalowych i wymianę m.in. rynien. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca przeanalizuje także stopień zawilgocenia murów ścian piwnic i w razie potrzeby wykona izolację pionową.

Zainteresowane podmioty mają czas na składanie ofert przetargowych do 24 lipca. Wybrany w postępowaniu wykonawca na wykonanie tegorocznego zadania będzie miał 110 dni od dnia podpisania umowy.

PIM, el

Podziel się: