Poznań: Kobiety w Powstaniu Wielkopolskim

Kobiety w Powstaniu Wielkopolskim fot. UMWW
Sukces Powstania Wielkopolskiego miał nie tylko ojców, ale miał także matki, o których mówi się znacznie mniej. Ten brak postanowił nadrobić marszałek Marek Woźniak, otwierając wystawę „Kobiety w Powstaniu Wielkopolskim”.

O kobietach historia rzadko wspomina przy okazji wielkich zrywów powstańczych, skupiając się na męskich bohaterach walk i czynach bitewnych. One znacznie rzadziej chodziły na barykady i układały plany bitew niż mężczyźni. Ale z drugiej strony to one zapewniały całe zaplecze zaopatrzeniowe, medyczne i psychiczne, dzięki któremu pójście na barykady i zwyciężanie było w ogóle możliwe.

To kobiety organizowały i tworzyły zaplecze sanitarno-medyczne, organizowały i obsługiwały kuchnie polowe, tworzyły pocztę polową, odpowiadały za łączność jako telegrafistki na pocztach i dworcach kolejowych. A gdy zaistniała taka potrzeba – stawały do boju na równi z mężczyznami.

– Podczas zorganizowanej w maju w urzędzie marszałkowskim konferencji „Nie tylko z bronią w ręku”, która była poświęcona ogromnej roli, jaką kobiety odegrały w Powstaniu Wielkopolskim podkreślałem, że nadszedł czas, aby zacząć wzbogacać oficjalną narrację na temat tego wydarzenia i uwzględniać udział kobiet w jego sukcesie – mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Dlatego tegoroczna wystawa przy wejściu do budynku urzędu marszałkowskiego jest poświęcona w całości działalności kobiet – bohaterek Powstania Wielkopolskiego. W ten symboliczny sposób chcemy oddać im hołd.

Na zdjęciach zobaczymy żeńską drużynę skautową. Przypomnijmy, że to skautki w czasie zajęć polowych były szkolone w zakresie służby wywiadowczej, kurierskiej, łączności i sanitarno-opiekuńczej. Współpracowały z młodymi spiskowcami z organizacji UNIA, m.in. śledząc tajnych policjantów przez cały okres bezpośrednio poprzedzający powstanie.

Zobaczymy także Bogusławę Zagórską („siostrę Bogdę”) – pielęgniarkę, która na wieść o wybuchu powstania zdecydowała się poświęcić opiece nad rannymi jako starsza pielęgniarka. Galerię dopełniają Izabela Drwęska – organizatorka kobiecej służby medycznej i sanitarnej w Poznaniu, podczas powstania twórczyni kobiecego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża i jego przewodnicząca oraz fotografia sióstr wraz z podopiecznymi szpitala w Miejskiej Górce.

UMWW, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: