Poznań: Koalicja ZaZieleń odwołała się od decyzji środowiskowej w sprawie Areny

Koalicja, jako strona postępowania, ma takie prawo – i uczyniła to wspólnie ze stowarzyszeniem Prawo do Przyrody. „Niestety, większość, według nas ważnych uwag, które złożyliśmy w ramach postępowania, nie została uwzględniona w wydanej decyzji” – wyjaśnili działacze.

Chodzi o decyzje środowiskową dla rozbudowy Hali Arena. Głównej zastrzeżenia Koalicji ZaZieleń to wskazanie zbyt małej liczby drzew do przesadzenia, brak wymagań odnośnie wykonania przyłączy dla systemów rozsączania w gruncie wód opadowych z dachów, brak wymagań odnośnie zastosowania rozwiązań przyjaznych ptakom i nietoperzom oraz wskazanie zbyt małej rekompensaty za wycinane drzewa.

Wątpliwości stowarzyszenia budzi także fakt, że Koalizja ZaZieleń otrzymała odpowiedzi od inwestora na wszystkie swoje trzy pisma z uwagami, jednakże okazało się, że pismo inwestora z 9 czerwca 2021 roku wysłane do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP w odpowiedzi na ostatnie uwagi stowarzyszenia zawiera inna treść niż treść odpowiedzi inwestora otrzymanej przez stowarzyszenia pismem z dnia 17 czerwca 2021 roku.

„Uważamy, że wszelkie miejskie inwestycje powinny być liderem oraz przykładem dobrych rozwiązań chroniących przyrodę i zapewniających adaptacje do zmian klimatu” – informują działacze w mediach społecznościowych. – „Odwołując się, liczymy na uchylenie wydanej decyzji i ponowne rozpatrzenie sprawy”.

Koalicja ZaZieleń zwróciła też uwagę, że niektóre wskazania zaakceptowane przez inwestora – Międzynarodowe Targi Poznańskie – również nie zostały wpisane do warunków realizacji rozbudowy. Dlatego chce uchylenia powyższej decyzji i skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Podziel się:

Ostatnio dodane: