Poznań: Kiekrz będzie miał nową kanalizacją deszczową

Niżej położone ulice i budynki w Kiekrzu wreszcie przestaną być zalewane po każdym większym deszczu. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie ze środków UE budowy kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego.

Dzięki inwestycji w Kiekrzu powstanie zbiornik retencyjny wraz z całą infrastrukturą techniczną, która umożliwi odprowadzanie do niego deszczówki z całego osiedla. Dzięki budowie kanalizacji deszczowej zminimalizowane zostanie zagrożenie zalewania położonych niżej budynków i ulic podczas ulewnych deszczów. Kanalizacja zabezpieczy także okolicę przez podtopieniami spowodowanymi wystąpieniem z brzegów rzeki Samicy, umożliwi także magazynowanie wody w okresach suchych i jej powolne przenikanie do gruntu.

Ważna jest także ochrona wód rzek Warty, Samicy Kierskiej oraz rowów, poprzez ograniczenie nadmiernego i niekontrolowanego spływu wód deszczowych przenoszących na przykład nawozy z pól lub zanieczyszczenia z szos.

Planowany koszt realizowanego projektu to ponad 4,7 mln zł z czego dofinansowanie unijne to ponad 3,2 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany w okresie od lutego 2020 do lipca 2023 roku.

UMP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: