Poznań: Kiedy miasto wpisze do rejestru liceum sióstr urszulanek?

Mimo spełnienia wszystkich wymogów, decyzji kuratora i dwóch wyroków sądowych – władze Poznania nadal nie chcą wpisać liceum sióstr urszulanek do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. „To policzek dla uczniów” – uważa wojewoda Łukasz Mikołajczyk i wystosował pismo do prezydenta w tej sprawie.

Pismo jest efektem kolejnego spotkania w sprawie XXXIX LO, które odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Sprawa liceum prowadzonego przez Siostry Urszulanki trwa od ponad roku – w lutym 2019 r. prezydent Jacek Jaśkowiak odmówił szkole wydania zezwolenia. W maju 2019 r. wielkopolski kurator oświaty jako organ drugiej instancji uchylił decyzję prezydenta i wydał zezwolenie na założenie szkoły. Miasto złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję kuratora. WSA w sierpniu 2019 r. odrzucił skargę miasta Poznania. Z podobnym skutkiem miasto złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego – jednak nadal nie wpisało szkoły do rejestru.

W rezultacie szkoła prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej nie może uzyskać subwencji oświatowej, wyrobić państwowej pieczęci i wydawać zgodnych z przepisami prawa świadectw. W ten sposób uczniowie zostali pozbawieni konstytucyjnych praw.

Spotkanie z wojewodą Łukaszem Mikołajczykiem odbyło się z inicjatywy przewodniczącej Rady Rodziców XXXIX LO.
– To sytuacja, która stwarza niepewność – mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. – Miasto z uporem nie chce wpisać szkoły do rejestru, co działa przeciwko uczniom, którzy nie wiedzą, czy otrzymają świadectwa. To niedopuszczalne, dlatego wzywam prezydenta Poznania do przestrzegania prawa i respektowania wyroków sądów. Prawo oświatowe mówi wprost, że kurator jako organ drugiej instancji wydaje decyzję, a miasto wpisuje placówkę do rejestru. Szkoła spełniła wymagania formalne i merytoryczne, a niewpisanie szkoły do RSPO to nierespektowanie prawa i policzek dla uczniów.

Dlaczego miasto nie chce wpisać liceum? Ponieważ to nie ono wydało decyzje o powołaniu szkoły, tylko kuratorium oświaty. A zgodnie z prawem oświatowym dokonać takiego wpisu powinna ta jednostka samorządu terytorialnego, która wydała decyzje o powołaniu placówki.

WUW, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: