Poznań: Kamień węgielny nowej siedziby strażaków-ratowników wmurowany!

Nowa siedziba strażaków w rejonie ulic Lotniczej i S. Wojtulanis-Karpińskiej zaczyna wyłaniać się spod ziemi. We wtorek wmurowano kamień węgielny pod jej budowę oraz kapsułę czasu.

W kompleksie na poznańskiej Woli będą stacjonowały: Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego „Mistral” oraz Ochotnicza Straż Pożarna – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego, które wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.W budynku znajdzie także Magazyn Przeciwpowodziowy dla Miasta Poznania, który obecnie, tymczasowo, mieści się w Forcie II.

– Miasto Poznań bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa, zarówno w zakresie walki z przestępczością, jak i ratownictwa przeciwpożarowego. Mam nadzieję, że ten obiekt będzie służył zarówno strażakom ochotnikom, jak i mieszkańcom naszego miasta oraz powiatu poznańskiego – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Wspieramy także inne ochotnicze straże pożarne. Dwa lata temu remizę z prawdziwego zdarzenia zyskali strażacy z OSP Głuszyna. Planujemy budowę nowej siedziby dla OSP na os. Kwiatowym i modernizację siedziby OSP Krzesiny – wylicza zastępca prezydenta.

Inwestycja w rejonie ul. Lotniczej została podzielona na kilka etapów, a jej zakończenie zaplanowano na kwiecień przyszłego roku. Wiosną strażacy i pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa będą już mogli korzystać z nowych pomieszczeń.

– To dla nas historyczny moment – przyznaje Tomasz Krajnik, członek zarządu OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego w Poznaniu. – Od czasu powstania w 2002 roku nie mieliśmy swojej siedziby. Korzystaliśmy z uprzejmości komendanta miejskiego PSP w Poznaniu. Bardzo przyda nam się własny kąt.

W ramach przedsięwzięcia powstaną trzy budynki: magazyn przeciwpowodziowy, budynek strażnicy oraz wozownia – garaż dla pojazdów OSP. Budową strażnicy zajmuje się firma Constructo Sp. z o.o. sp.k. Jej koszt to około 8 mln złotych.

– Jesteśmy na budowie dopiero od 7 tygodni, mimo to prace są na zaawansowanym etapie. Przygotowaliśmy teren i wykonaliśmy wszystkie sieci zewnętrzne. Budynek administracyjny znajduje się w stanie surowym, w halach trwa montaż ostatnich elementów żelbetowych. Do końca września planujemy wykonać konstrukcję dachu. W przyszłym miesiącu chcemy zamknąć stany surowe obiektów i przystąpić do prac wykończeniowych wewnątrz, aby zakończyć je jeszcze przed zimą – tłumaczy Tomasz Kwiatkowski, członek zarządu firmy Constructo.

Strażnica dla ratownictwa wodnego i specjalistycznego to już kolejna w tym rejonie inwestycja, mająca wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. W sąsiedztwie powstaje nowoczesna siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 4 (JRG 4) Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, dofinansowana ze środków Poznania (6 mln zł) i Starostwa (2 mln zł). Jej umiejscowienie w tym miejscu pozwoli zabezpieczyć zachodnią część Poznania oraz ościenne gminy należące do powiatu poznańskiego. Planowane zakończenie budowy siedziby JRG 4 jest przewidziane za grudzień tego roku.

Obecnie na terenie Poznania działa siedem Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych KM PSP, jednostka Szkoły Aspirantów PSP i pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

UMP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: