Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Leszno: Młodzieżowy Strajk Klimatyczny opanuje Wielkopolskę!

Odbędzie się 20 września i jest częścią Ogólnoświatowego Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, który odbywa się na całym świecie w tym samym czasie. To protest młodych ludzi sprzeciwiających się obojętności rządzących wobec zmiany klimatu.

Klimat się zmienia, a jednym z powodów jest brak szacunku dla naszego środowiska i niechęć polityków oraz biznesmenów do likwidacji działań i procesów niszczących Ziemię oraz zmieniających klimat. To dlatego 20 września młodzi ludzie na całym świecie zamierzają wyjść na ulice, żeby przeciwko temu zaprotestować.

„Upały, susze, powodzie i gwałtowne burze to tylko zapowiedź najgorszego co może stać się z naszym światem, jeżeli nie zatrzymamy postępującego wzrostu globalnej temperatury” – piszą na stronie wydarzenia. – „Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej została rozpoczęta transformacja energetyczna w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Termin ten – jak podaje „Głos Wielkopolski” – nie jest przypadkowy, ponieważ 20 września jest ostatnim piątkiem przed szczytem klimatycznym ONZ w Nowym Jorku, podczas którego prowadzone są negocjacje na temat działań polityki klimatycznej.

Gdzie w Wielkopolsce odbędą się demonstracje?
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny: Poznań
Przemarsz poznańskiego Młodzieżowego Strajku Klimatycznego wyruszy o godz. 10 z placu Wolności. Następnie przejdzie ulicami Ratajczaka, Św. Marcin i Szkolną na Stary Rynek, by następnie pojawić się na ulicach Świętosławskiej i Gołębiej.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny: Kalisz
W Kaliszu Młodzieżowy Strajk Klimatyczny odbędzie się Rynku Głównym. Początek o godzinie 15.30. „Wyjdź razem z nami na ulice, aby pokazać, że także TY nie zgadzasz się na taki los naszej planety!” – zachęcają organizatorzy.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny: Konin
W Koninie Młodzieżowy Strajk Klimatyczny rozpocznie się o godzinie 12:00. Miejsce: ul. Dworcowa 15.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny: Leszno
Strajk Klimatyczny rozpocznie się o godzinie 10.00 (do 13.00) na rynku, a jego uczestnicy przemaszerują przez centrum miasta.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny: Piła
W Pile Młodzieżowy Strajk Klimatyczny ma rozpocząć o godzinie 17.00 na Deptaku (koło fontanny).

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny: postulaty
Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.
Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

Żądamy, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy, by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu

Głos Wielkopolski, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: