Poznań: Kalendarz trzech religii już wydany

kalendarz trzech religii fot. UMP
„W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi i muzułmanie razem” – wyjątkowy kalendarz został stworzony przez księdza, przedstawiciela gminy żydowskiej i imama i już po raz czwarty wydany w stolicy Wielkopolski.

Poznański kalendarz trzech religii to niezwykła w skali kraju publikacja, której celem jest lepsze wzajemne poznanie się ludzi różnych religii oraz kultur. Motyw przewodni tegorocznej odsłony to „Pięknie się różnić”.

– Już od czterech lat idea wspólnego kalendarza religii chrześcijańskiej, żydowskiej oraz islamu idealnie wpisuje się w klimat Poznania – miasta tolerancji i otwartości na drugiego człowieka – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Chcemy, żeby każdy mieszkaniec, niezależnie od wyznawanych poglądów, przynależności politycznej, rasy czy narodowości dobrze czuł się w naszym mieście. Myślę, że ta otwartość, zrozumienie i empatia bardzo się przydają w czasach pandemii.

Pierwszy poznański kalendarz został wydany na rok 2018, a inspiracją do jego powstania była podobna inicjatywa z Katowic. Pomysł trafił na podatny grunt, gdyż w stolicy Wielkopolski, w jednym fyrtlu żyją obok siebie chrześcijanie, muzułmanie i żydzi. Najprawdopodobniej, w tym roku będzie to jedyny tego typu kalendarz w kraju.

– Kalendarz jest wynikiem wielu spotkań przedstawicieli społeczności religijnych, rozmów i powstałych w ich wyniku relacji. Pierwsze wydanie przedstawiało historię naszych religii, kolejne ukazywało zaangażowanie duchowe i rodzaje modlitwy, a przed rokiem dzieła miłosierdzia, które pełnimy względem innych ludzi. W tym roku chcemy szczególnie podkreślić, że możemy się pięknie różnić – mówi o. dr Marcin Wrzos, misjonarz oblat, inicjator i współtwórca publikacji. – Bardzo się cieszę, że kalendarz pomału staje się poznańską tradycją.

Na pierwszych stronach publikacji czytelnicy znajdą dwa wstępy do kalendarza, z czego jeden z elementami gwary poznańskiej.

– W świetle religii jesteśmy braćmi i siostrami, gdyż wszyscy pochodzimy od Adama i Ewy. Dlatego też musimy szanować i wspierać się wzajemnie, mając na uwadze nasze wspólne dobro – mówi dr Youssef Chadid, imam Muzułmańskiej Wspólnoty Wyznaniowej, współtwórca kalendarza. – W obecnym, pełnym przemocy i nienawiści czasie, szczególnie ważne jest, by w oparciu o dialog i wspólne działania pokazać godność każdego człowieka. Co roku staramy się to robić poprzez nasz kalendarz.

Kalendarz jest podzielony na trzy części, każda oparta jest na innej rachubie czasowej. Poza kalendarium gregoriańskim znajdziemy w nim też kalendarz muzułmański, datowany od pielgrzymki proroka Mahometa z Mekki do Medyny oraz żydowski, liczony od powstania świata. Kalendarz zawiera najważniejsze święta trzech religii, wyszczególnia dni modlitwy (niedziela, szabat, dzień zgromadzenia) i nazwy poszczególnych miesięcy. W części dotyczącej chrześcijan pojawiają się święta nie tylko katolików, ale również prawosławnych, protestantów i starokatolików. Wyróżnione są też daty polskich świąt narodowych oraz innych istotnych dni.

– Jestem wdzięczna władzom miasta za pielęgnowanie idei wielokulturowości oraz wartości religijnych, które współtworzą nasze społeczeństwo. Dzięki tej inicjatywie, która niesie ze sobą aspekt edukacyjny, poznajemy siebie nawzajem – mówi Alicji Bromberger-Kobus, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu. – Oprawa kalendarza, zarówno merytoryczna, jak i wizualna cieszy oko, duszę, poszerza wiedzę, a także rozwija wyobraźnię.

Publikacja jest bogato ilustrowana. Na poszczególnych kartach znajdują się zdjęcia związane z Poznaniem, wyjaśnienia tradycji, obrządków czy modlitw każdej z religii. W tym roku do punktów dystrybucji trafiło blisko 5500 sztuk.

Kalendarz jest bezpłatny. Od 18 grudnia można go odbierać w synagodze (ul. Stawna 10), meczecie (ul. Biedrzyckiego 13), parafii i klasztorze oblatów w Poznaniu (ul. Ostatnia 14), w Centrum Informacji Kulturalnej (ul. Ratajczaka 44) i Punktach Informacji Turystycznej (Stary Rynek 59/60 i Dworzec Głównym PKP) lub online za pośrednictwem strony: www.misyjne.pl.

Kilkadziesiąt sztuk poznańskiego kalendarza trzech religii trafiło także do Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, które ma swoją siedzibę w pobliżu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Instytucja prowadzi działania edukacyjne, przyczyniające się do budowania wzajemnego szacunku, pojednania i pokoju. Centrum to także miejsce refleksji, wymiany myśli i modlitwy.

UMP

Podziel się: