Poznań: Jaki jest stan systemu alarmowego w mieście?

syreny fot. CZKMP

Radny Andrzej Rataj złożył interpelację do prezydenta Jacka Jaśkowiaka z pytaniem, w jakim stanie jest system alarmowy Poznania. „W sytuacji wojny w Ukrainie stan obiektów związanych z bezpieczeństwem nabiera dużego znaczenia” – wyjaśnia radny.

Z ogólnie dostępnych danych dotyczących syren alarmowych w mieście wynika – jak zwraca uwagę radny – że mamy ich ponad 160, ale nie wszystkie działają. A terenowym organem obrony cywilnej w Poznaniu, który odpowiada za funkcjonowanie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, jest prezydent.

Stan nie jest najlepszy

– Jak wynika z oficjalnych danych, prawie 40 proc. punktów alarmowych jest trwale uszkodzonych lub nadaje się do naprawy (43 punkty ze 112) – wylicza radny Rataj. – Natomiast 60 proc. punktów alarmowych jest sprawnych (69 punktów ze 112). Są to dane niepokojące. Niestety, w obecnej sytuacji wojny w Ukrainie stan obiektów związanych z bezpieczeństwem nabiera dużego znaczenia, a ponadto wywołuje zwiększone zainteresowanie społeczne. Konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich działań mających na celu sprawdzenie, aktualizację i ewentualnie poprawę stanu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

Dlatego radny zwrócił się z interpelacją do prezydenta, w której pyta, jaki dokładnie jest stan systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, w tym zwłaszcza syren alarmowych, na obszarze Poznania, a także czy byłoby możliwe, kiedy byłoby możliwe i w jaki sposób byłoby możliwe polepszenie stanu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, w tym zwłaszcza syren alarmowych, na obszarze Poznania.

Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że obecny stan systemu to 112 punktów alarmowych: 8 syren elektronicznych sterowanych drogą radiową, 11 syren elektronicznych podłączonych do miejskiej sieci teletransmisyjnej oraz 93 punkty alarmowe analogowe, które oparte są o systemy wirnikowe montowane na terenie miasta w latach 60. i 70. XX w.

Modernizacja trwa

W 2020 roku odbyło się sprawdzanie stanu technicznego wszystkich punktów alarmowych i ich stan obecnie przedstawia się następująco: 69 punktów alarmowych jest sprawnych, 34 punkty są trwale uszkodzone, a 9 punktów nadaje się do naprawy. W ramach umowy serwisowej co miesiąc przeprowadzane są przeglądy techniczne pięciu syren alarmowych i sprawdzany stan techniczny urządzeń punktu alarmowego i przeprowadzane próbne uruchomienie syreny trwające 5 sekund.

– Ponadto dobrze, że już w 2021 roku została opracowana koncepcja modernizacji Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta Poznań, zakładająca poprawienie całego systemu – zauważa radny Rataj. – Dzięki temu powstaną nowe punkty alarmowe w nowych lokalizacjach, na co w budżecie miejskich zaplanowano odpowiednią kwotę. Należy zatem liczyć na dalszy rozwój systemu również w przyszłości. Najlepiej oczywiście byłoby, gdyby system alarmowy nie musiał być wykorzystywany, ale niestety obecna sytuacja skłania do zwiększenia troski o wspólne bezpieczeństwo i zagrożenia zewnętrzne.

W ramach pierwszego etapu modernizacji systemu, realizowanego w 2022 roku, przewidywana jest budowa od 10 do 13 nowych punktów alarmowych. Przy czym liczba punktów uzależniona jest od wyników przeprowadzonego postępowania przetargowego. Budowa punktów przewidywana jest w lokalizacjach wskazanych w odpowiedzi na interpelację. W budżecie Miasta na rok 2022 zabezpieczone są środki w wysokości 514 000 zł na realizację opisanej powyżej pierwszej części koncepcji modernizacji, czyli systemów w 10 powyżej podanych lokalizacjach. Pozostałe 3 lokalizacje będą realizowane w ramach możliwości finansowych. Natomiast w kolejnych etapach modernizacji systemu planowana jest wymiana syren wirnikowych na syreny elektroniczne.

Podziel się:

Ostatnio dodane: