Poznań: Jak wypadła rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich?

fot. Sławek Wąchała (zdjęcie ilustracyjne)

Prawie 7700 dodatkowych miejsc, czyli niemal 2500 więcej niż chętnych uczniów. Władze Poznania zapewniają, że miasto jest przygotowane na przyjście do szkół średnich podwójnego rocznika, a miejsc wystarczy dla wszystkich.

Jak informują władze miasta, miniony rok szkolny w Poznaniu ukończyło ponad 5,2 tysiąca ósmoklasistów. Miasto stworzyło dla nich prawie 7,7 tys. miejsc w szkołach ponadpodstawowych – czyli o niemal 2,5 tysiąca więcej od liczby uczniów, którzy w czerwcu skończyli ósmą klasę.

Miejsc nie zabraknie

Z kolei powiat poznański przygotował dla absolwentów 2035 miejsc. Oznacza to, że wspólna oferta obu samorządów obejmowała 9727 miejsc: 4182 w liceach ogólnokształcących, 3986 w technikach oraz
1559 w branżowych szkołach I stopnia.

– Przygotowaliśmy znacznie więcej miejsc, niż było to potrzebne dla poznańskich ósmoklasistów, którzy w tym roku skończyli szkołę – podkreśla Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty UMP. – Nasze szkoły zapewniają wysoki poziom, dlatego spodziewaliśmy się, że dzieci z innych gmin będą chciały się tu uczyć. Dlatego w rekrutacji podstawowej zapewniliśmy niemal 2,5 tysiąca dodatkowych miejsc. Trzeba podkreślić, że tworzenie miejsc w szkołach na potrzeby innych samorządów nie jest naszym zadaniem. Zrobimy jednak wszystko, by każde dziecko z Poznania miało gdzie się uczyć.

9 366 osób zakwalifikowało się do szkół już w pierwszym etapie rekrutacji. Przyjęto 8 028 uczniów – oznacza to, że 86 proc. kandydatów potwierdziło, że chce uczyć się w wybranej placówce. Pozostali uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej z wybranych przez siebie szkół, mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej – na złożenie wniosku mieli czas do 5 sierpnia, do godziny 15.00.

Rekrutacja uzupełniająca już zakończona

Rekrutacja uzupełniająca odbywała się w systemie elektronicznym „Nabór”. Uczniowie, którzy wzięli w niej udział, mieli do dyspozycji 2 651 miejsc: 922 w liceach ogólnokształcących, 854 w technikach oraz 875 w branżowych szkołach I stopnia. Co istotne, system zawiera dane dotyczące tylko tych placówek, których organem prowadzącym jest Poznań. Władze miasta nie wiedzą więc, ilu uczniów zostało przyjętych do szkół publicznych lub niepublicznych prowadzonych przez inne organy.

Jak wygląda sytuacja po rekrutacji uzupełniającej? Do wybranej szkoły zakwalifikowało się 2005 kandydatów. 1246 osób nie zostało zakwalifikowanych do żadnej z placówek, przy czym 782 osoby to mieszkańcy Poznania. Jednak w szkołach nadal są wolne miejsca dla chętnych. Dodatkowo miasto, po weryfikacji list przyjętych i nieprzyjętych, zdecyduje o ewentualnym uruchomieniu dodatkowych miejsc. Chodzi o to, by każdy uczeń, będący mieszkańcem Poznania, znalazł miejsce w szkole ponadpodstawowej.

Uwaga! Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani w rekrutacji uzupełniającej, mają czas do 25 sierpnia do godziny 15.00, by potwierdzić wolę przyjęcia i dostarczyć do szkół oryginały dokumentów. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 26 sierpnia o godzinie 13.00. Natomiast do 29 sierpnia Wielkopolskie Kuratorium Oświaty ma czas, by opublikować informację o tym, ile wolnych miejsc zostało w poznańskich szkołach średnich.