Poznań: Jak reagować na wycinkę drzew w mieście?

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony środowiska
Na spotkanie pod tym bardzo aktualnym tytułem zaprasza Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony środowiska w Poznaniu. Spotkanie rozpocznie się o 16.30 w sali S2 UMP przy placu Kolegiackim.

Podczas spotkania Magdalena Garczarczyk, Lesław Rachwał przedstawią wywołanie dyskusji nad przyrodniczymi aspektami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, w tym zapisy MPZP chroniące zieleń z uwzględnieniem wartościowych drzewostanów i obszarów cennych przyrodniczo oraz uwzględnienie planu adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030 w MPZP.

Aneta Mikołajczyk i Paulina Suszka przedstawią mapę drzew dla Poznania , a Robert Kalak opowie o funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania w sprawach środowiskowych. O zasadności konsultacji ze społeczeństwem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub uszczuplać zasoby przyrodnicze miasta opowie natomiast Wiesław Rygielski.

el

Podziel się:

Ostatnio dodane: