Wybory 2020 głosowanie lokal wyborczy fot. Sławek Wąchała

Poznań: Jak przygotować się na wizytę w lokalu wyborczym?

Podczas II tury wyborów prezydenckich, 12 lipca, w lokalach wyborczych obowiązywać będą szczególne zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Ponadto pierwszeństwo w lokalu będą mieli m.in. seniorzy i kobiety w ciąży.

Członkowie komisji wyposażeni zostaną w środki ochrony osobistej, pomieszczenia będą regularnie dezynfekowane i wietrzone, a przy wejściach znajdą się płyny do dezynfekcji rąk dla wyborców.

We wtorek ukazała się nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii covid-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Nowe przepisy przewidują, że w pierwszej kolejności w lokalach obsługiwane będą:

osoby powyżej 60. roku życia,
kobiety w ciąży,
osoby z dzieckiem do lat 3,
osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Przed przekroczeniem progu lokalu wyborcy powinni pamiętać o zasłonięciu ust i nosa oraz skorzystaniu z płynu do dezynfekcji, znajdującego się przy wejściu do budynku. Przed salą głosowania, wyznaczono strefy na oczekiwanie. Będą one przypominały te znane ze sklepów. Chodzi o rozmieszczone co 2 metry znaczniki ułatwiające zachowanie dystansu. W lokalu może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni, nie licząc członków komisji.

Przy wydawaniu karty do głosowania każdy otrzyma zdezynfekowanych długopis, który po oddaniu głosu będzie trzeba odłożyć w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. Jeżeli wyborca będzie chciał zabrać ze sobą własny długopis, może to zrobić. W takim wypadku powinien pamiętać jednak, aby miał on wkład z niebieskim tuszem.

Głosowanie będzie przeprowadzone w godz. 7:00-21:00. Wyborcy muszą pamiętać o wzięciu ze sobą dowodu tożsamości ze zdjęciem. Urzędnicy zachęcają także, aby nie przychodzić do lokalu na ostatnią chwilę.

Zabezpieczenie sanitarne lokali wyborczych i członków komisji

W dniu głosowania wszystkie siedziby obwodowych komisji wyborczych w Poznaniu będą dostosowane do aktualnych wymogów sanitarnych. Lokale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. Stanowiska członków komisji rozmieszczone będą w co najmniej 1,5 m odstępach.

Regularnie dezynfekowane będą wszystkie powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu. Chodzi m.in. o klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne, czy włączniki światła.

Członkowie komisji zostaną wyposażeni w jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej ich zmianę według potrzeb oraz płyn do dezynfekcji rąk w ilości gwarantującej możliwość dezynfekcji każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek.

UMP, el