Smog w Poznaniu fot. UMP

Poznań: Jak przedstawia się jakość powietrza w mieście i okolicznych gminach?

Stowarzyszenie Metropolia Poznań przeanalizowało 1,5 miliona odczytów 211 czujników zainstalowanych na szkolnych budynkach w ponad 20 gminach aglomeracji. I gdzie jest najgorsze powietrze?

Dla PM10 wskazanie średnioroczne nie powinno przekraczać 40 µg/m3. W żadnej z gmin na terenie metropolii nie odnotowano takiego stężenia pyłów. Najwyższy wynik zaobserwowano w gminie Czerwonak – 32,33 µg/m3, najniższy w gminie Rokietnica – 17,88 µg/m3. W Poznaniu największe średnioroczne stężenie pyłu PM10 wystąpiło na Wildzie – 27,1 µg/m3. Wskazane wyniki to średnia dla wszystkich czujników na terenie danej gminy (w przypadku Poznania – dzielnicy). Minimalne przekroczenie średniorocznej normy (40,5 µg/m3) zanotowano jedynie w jednej z 211 szkół – w SP im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku średniorocznego stężenia pyłu PM2,5. Zgodnie z normą obowiązującą w 2019 roku, poziom stężenia nie powinien przekraczać 25 µg/m3 (od bieżącego roku jest to 20 µg/m3). Żadna z gmin na terenie metropolii w 2019 nie wyszła nawet ponad poziom 20 µg/m3. Jedynym punktem z miejscowym przekroczeniem normy była SP im. Jana Wójkiewicza w Radzewie – 26,6 µg/m3.

Dla pyłu PM10 wyznaczona jest jeszcze jedna norma – najwyżej 35 razy w roku średniodobowe stężenie może przekroczyć poziom 50 µg/m3. Największa liczba dni z przekroczeniami, jaką odnotowano na terenie Metropolii Poznań, wynosi 55 w przypadku poznańskiej Wildy oraz 50 w gminach Dopiewo i Czerwonak. Na drugim końcu listy są poznańskie dzielnice Nowe Miasto (32 dni) i Stare Miasto (34 dni) oraz gminy Skoki i Oborniki (14 dni z przekroczeniami).

Listę miast, w których w 2018 r. odnotowano najwyższą liczbę dni z przekroczonym dobowym poziomem PM10, zaprezentował Polski Alarm Smogowy. W wykazie wyszczególniono m.in. Kraków, Nowy Targ, Zabrze, Katowice, Gliwice czy Oświęcim. Rekordzistą jest Pszczyna – 125 dni z przekroczeniami. Żadna z gmin na terenie Metropolii Poznań nawet nie zbliża się do tego wyniku.

– Z danych wynika, że jakość powietrza w Metropolii Poznań nie jest tak zła, jak donoszą niektóre źródła – mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań. – Oczywiście nie zwalnia nas to z podejmowania systemowych działań w zakresie poprawy sytuacji. Wiemy, jaki wpływ na jakość powietrza ma palenie w piecach węglowych i kominkach, dlatego nadal będziemy wspierać mieszkańców w wymianie źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz kontynuować akcje edukacyjne i kontrolne. Na podstawie danych widzimy, w jakich dzielnicach te działania powinny zostać zintensyfikowane

Istotną częścią projektu edukacji antysmogowej było zainstalowanie w 211 szkołach (w tym 86 w Poznaniu) mierników czystości powietrza. Umowę z wykonawcą, firmą INEA podpisano w październiku 2018 r. Realizacja projektu będzie trwać trzy lata, a jego wartość to prawie 1,5 mln zł. Czujki zainstalowane w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Metropolia pozwalają mierzyć poziom zanieczyszczenia pyłami PM10 i PM2,5. To stężenie tych pyłów jest wyznacznikiem jakości powietrza zarówno według Światowej Organizacji Zdrowia, jak i polskich przepisów.

To pierwszy tak kompleksowy pomiar jakości powietrza podsumowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

UMP, Metropolia Poznań, el

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze