Poznań: Jak dojechać na Piątkowo? To będzie coraz większy problem

Paweł Sowa, przystanki PST fot. P. Sowa FB

Piątkowo może mieć wkrótce problemy z połączeniem z centrum miasta. Bo dzielnica się rozrasta, a ze środków komunikacji, które nie stoją w korkach, ma do dyspozycji tylko Pestkę. A Pestka ma ograniczone możliwości, jak zwrócił uwagę radny Paweł Sowa.

Z tego powodu radny złożył interpelację w sprawie obsługi komunikacyjnej Piątkowa.
„Pestka” to najbardziej obłożona pod względem ruchu pasażerskiego trasa w Poznaniu, o rekordowych parametrach” – wyjaśnił w mediach społecznościowych. – „Sprawia to, że w godzinach szczytu komunikacyjnego występują trudności związane z przepełnieniem tramwajów. Problemy te mogą się potęgować w związku z planami nowej zabudowy mieszkaniowej w bliskim sąsiedztwie PST, a także konsekwentnym poprawianiem systemu dowozów autobusowych do trasy”.

Dlatego radny postanowił zapytać prezydenta Jacka Jaśkowiaka, jakie działania podejmie miasto, by lepiej wykorzystać potencjał PST. Czy i kiedy planowany jest zakup dłuższych tramwajów przeznaczonych do obsługi trasy PST? Czy miasto planuje też generalny remont torów trasy PST, bo przy jej obciążeniu i wieku powoli nadchodzi na to czas. Czy planowana jest przebudowa przystanków na trasie PST i jaki będzie wskaźnik parkingowy dla nowych inwestycji mieszkaniowych, które są planowane w obrębie 1 km od trasy PST.