czwartek, 29 lutego, 2024

Poznań inwestuje w kulturę. 194 projekty zyskują dotacje

zainwestował w rozwój lokalnej kultury, przyznając dotacje na łączną kwotę 23,2 miliona złotych organizacjom pozarządowym. W ramach konkursu, który odbył się niedawno, 194 projektom przyznano wsparcie finansowe, co stanowi ponad połowę z nadesłanych 358 poprawnie wypełnionych wniosków. Wśród nich są zarówno dotacje jednoroczne, jak i te na okresy dwu- i trzyletnie.

Jędrzejem Solarskim, wiceprezydent Poznania, zwraca uwagę na znaczący wpływ organizacji pozarządowych na kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej miasta. Z zadowoleniem przyjmują fakt, że tegoroczny konkurs nie tylko wspiera rozwój kultury, ale także wzmacnia niezależnych twórców i animatorów kultury.

Konkurs na dofinansowanie miał charakter wieloletni, co oznacza stabilizację finansową dla organizacji na lata 2024-2026. Przyznanie większej liczby dotacji wieloletnich zostało pozytywnie ocenione przez Grzegorza Jurę, przewodniczącego Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania, jako szansa na zapewnienie mieszkańcom ciągłości oferty kulturalnej oraz na rozwój organizacji.

Rozdysponowane fundusze są przeznaczone na różnorodne działania kulturalne, w tym na stałą działalność organizacji, festiwale, wydarzenia cykliczne i jednorazowe. Przykładowo, Towarzystwo im. H. Wieniawskiego otrzymało znaczącą dotację na organizację konkursów muzycznych, a Stowarzyszenie Czasu Kultury finansowanie na publikację magazynu „Czas Kultury” w wersji papierowej i internetowej.

Wśród obszarów wspieranych przez miasto znajdują się sztuki wizualne, film, fotografia, edukacja kulturalna oraz różne gatunki muzyczne. Poznań stawia także na interdyscyplinarne projekty, które łączą różne dziedziny kultury.

Organizacje, które nie otrzymały wsparcia w bieżącym konkursie, mają szansę na dodatkowe finansowanie w nadchodzących konkursach organizowanych przez Wydział Kultury. Już trwają nabory na zadania kulturalne z lokalnych budżetów oraz z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, a w lutym ruszy fundusz małych grantów. Ponadto, do końca marca organizacje mogą zgłaszać kandydatów do stypendiów dla młodych twórców.

Przyznane dotacje są wynikiem pracy komisji konkursowej, w skład której wchodzą przedstawiciele miasta, NGO oraz eksperci z różnych dziedzin kultury i nauki.

Strona głównaPoznańPoznań inwestuje w kulturę. 194 projekty zyskują dotacje