UAM rozpoczęcie roku fot. Przemysław Stanula

Poznań: Inauguracja roku na UAM. “Będę stać na straży autonomii Uniwersytetu, wolności i różnorodności”

Prawie 38 tysięcy uczniów rozpoczęło kolejny rok na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. – Miniony rok przyniósł nam sporo sukcesów – podkreślił prof. Andrzej Lesicki, rektor UAM.

Rozpoczęcie roku szkolnego to oprócz hucznych zapowiedzi, zawsze również jakieś podsumowanie poprzednich dwunastu miesięcy. Nie inaczej było tym razem. Wśród największych sukcesów prof. Andrzej Lesicki wymienił m.in. wejście, wraz z siedmioma innymi uczelniami europejskimi, w skład konsorcjum realizującego projekt European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions, od którego to tytułu przyjęto akronim EPICUR, nawiązujący do nazwiska greckiego filozofa. Sukcesem było też podniesienie płac pracowników uczelni, niebędących nauczycielami.

– Kreślimy plany na kilka lat do przodu, nie bacząc kto zasiądzie za sterami Uniwersytetu. Zatem już dziś myślimy o procesie ewaluacji dyscyplin naukowych, który zostanie przeprowadzony w roku 2021. To następne z wielkich wyzwań przyszłości – mówił Lesicki. – Jako rektor będę stać na straży autonomii Uniwersytetu, wolności i różnorodności badań, będę wierny zasadom demokracji w naszej uniwersyteckiej codzienności, ale także na zewnątrz – zapewnił na koniec.

Uczestniczący w rozpoczęciu roku Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania odczytał list, napisany przez Jacka Jaśkowiaka. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez ostatnie 100 lat uległ wielu przemianom, aby dopasować się do zmieniającego się otoczenia. Wkraczacie Państwo w drugi wiek, który przyniesie kolejne wyzwania. Szczególnie te związane z rozwojem nowoczesnych technologii i przystosowaniem się do wymagań stawianych absolwentom przez współczesny rynek pracy. Miasto chce być wsparciem dla szkolnictwa wyższego w dynamicznych realiach współczesnego świata. Składam najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2019/2020. Życzę Państwu, by poziom szkolnictwa wyższego w Poznaniu odpowiadał światowym standardom i wyzwaniom współczesności. Szczególne życzenia kieruję do studentów, którzy dziś rozpoczynają swoją akademicką drogę. Życzę Państwu, żeby lata spędzone na uczelni przyniosły wiele możliwości, przyjaźni oraz osiągnięć – napisał prezydent Poznania.

mat. pras. / AS

4
Dodaj komentarz

avatar
Jaroslaw Sassek
Jaroslaw Sassek

Co wy wiecie o demokracji ?

Robert Glowacki
Robert Glowacki

Jaskowiak autorytet?