Poznań Główny: PKP ma ambitne plany wobec dworca

Teatralka fot. Sławek Wąchała
Przyjazny dworzec dla pasażerów, połączony z hotelem. PKP przedstawiły plany dotyczące Dworca Głównego w Poznaniu.

– W styczniu tego roku została w drodze konkursu wybrana firma projektowa, której zadaniem jest zaprojektowanie nowego dworca kolejowego w Poznaniu – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. Wydawałoby się, że teraz będzie już tylko “z górki”. Niestety nie jest to takie proste. Sam dworzec nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale tereny przyległe do niego już tak. W związku z tym wszystkie prace muszą zostać najpierw zaakceptowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, który wymaga również szeregu dokumentów.

Całość ma zostać przekazana MKZ do końca października i wtedy firma, która będzie projektować dworzec przygotuje koncepcję architektoniczną, która zostanie następnie poddana konsultacjom społecznym. – Wszystkie zainteresowane środowiska będą miały czas i możliwość, żeby wypowiedzieć się na temat tej koncepcji – zapewnia Krzysztof Mamiński.

Sam dworzec ma zostać połączony z inwestycją komercyjną, którą przeprowadzi PKP S.A., czyli wybudowaniem hotelu. – Pierwszy hotel na terenach kolejowych. Hotel, który ułatwi podróżowanie najwspanialszym środkiem transportu, jakim jest kolej – wyjaśnia Mamiński.

Jak zdradził prezes PKP S.A. odbyły się już nawet pierwsze rozmowy z sąsiadującą galerią Avenida, na temat możliwości wykorzystania ich miejsc parkingowych. Cała inwestycja jest skomplikowana nie tylko ze względu na łączenie funkcji pasażerskich z komercyjnymi. Problemem są też grunty. Plac przed dworcem należy do miasta (obecnie znajduje się tam parking). – Deklarujemy daleko idącą współpracę, dlatego że nie możemy sami przeprowadzić remontu tego placu. Jesteśmy gotowi współpracować z miastem, żeby ta sama firma projektowa, która zaprojektuje dworzec i część komercyjną, zaprojektowała też plac dworcowy. Tak, żeby była to jedna, spójna koncepcja architektoniczna – mówił Mamiński.

– Jeżeli to wszystko się spełni, o czym jestem przekonany, to najpóźniej w połowie przyszłego roku zostaną zakończone prace projektowe i będzie ogłoszony konkurs na wykonawcę części dworcowej – tłumaczy prezes PKP S.A.

Sam dworzec ma zostać sfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa na finansowanie tego dworca jest podpisana, koszt samego dworca ma się zamknąć w 32 mln złotych. Część komercyjna ma natomiast zostać sfinansowana ze środków własnych PKP S.A.

Podziel się: