Poznań: Generator Malta zaprasza na debatę. Nad Bogdankę

Protest ROD Bogdanka 1
Kolektyw nurkowy Bojka w ramach Generatora Malta zaprasza na debatę o znaczeniu klinów zieleni w mieście – a także o sytuacji ogródków działkowych ROD Bogdanka. Debata odbędzie 6 sierpnia o godzinie 18.00.

ROD Bogdanka znajduje się w zachodnim klinie zieleni i znajduje się na terenie mającym bardzo skomplikowaną sytuację własnościową, a dodatkowo jeszcze jest w wyjątkowo trudnej sytuacji ze względu na zagrożenie częściową zabudową, jak o tym informowaliśmy.

Bogdanka jest z pozoru małym potokiem, płynącym z jeziora Strzeszyńskiego, przez jezioro Rusałka, park Sołacki, za którym wpływa na teren Parku Wodziczki. To ona wyznacza obszar zachodniego klina zieleni, który pełni bardzo ważną funkcję środowiskową dla miasta. Ma też wartość społeczną, wpływając na stan psychiczny oraz zdrowotny poznaniaków i poznanianek. Kliny zieleni zapewniają wietrzenie miasta, pomagają je chłodzić, są również miejscem retencjonowania wody oraz stanowią naturalne korytarze życia dla fauny i flory, dzięki czemu wytwarzają swój własny mikroklimat.

Dzisiaj ich bytowanie staje się coraz bardziej zagrożone, kliny są przecinane i niszczone, zamieniane w tereny zurbanizowane, przez co zwierzęta i rośliny tracą i tak już coraz mniejsze przestrzenie do życia. Zabudowywanie wpływa m.in. na problem wody opadowej. Na terenach zielonych może być gromadzona i retencjonowana, jednak poprzez ich zmniejszanie i kierowanie wody do kanalizacji ucieka szybko z miasta, doprowadzając do suszy i nadmiernego nagrzewania się. Zdawać by się mogło, że w tej scenerii ostatnie bastiony zieleni powinny być szczególnie chronione. Niestety kliny zieleni ulegają stopniowej zabudowie i fragmentaryzacji, stając się kuszącym miejscem dla deweloperów.

Kliny są ważne nie tylko ze względów ekologicznych, ale również społecznych. Mogą się o tym przekonać działkowcy ROD Bogdanka. Część z nich znalazła się w klinie napięć pomiędzy tym, co co społeczne i ważne środowiskowo a prywatne, elitarne, nastawione na zysk i niszczące systemy ekologiczne.

Jaka zatem powinna być wobec klinów zieleni polityka miasta Poznania? Czy pozwalanie na zabudowę terenów sąsiadujących z ciekami wodnymi i tym samym lekceważenie skutków zmian klimatu, jest jedyną możliwością? Czego my, mieszkańcy Poznania powinniśmy oczekiwać od decydentów? Jak powinni traktować kliny zieleni? Jako obszar chroniony czy jak “zwyczajne” tereny w mieście? Przestrzeń życia fauny i flory czy rekreacji człowieka? Naturalną klimatyzację miasta czy miejsce pod inwestycje? Jakie rozwiązania stosują inne miasta na świecie? O tym będziemy dyskutować z zaproszonymi przyrodnikami, prawnikiem, architektami, urzędnikami i mieszkańcami.

Debata jest częścią projektu Bogdanka w klinie, realizowanego przez Kolektyw nurkowy Bojka w ramach programu Generatora Malta Woda jest tobą / Malta Festival Poznań 2020. Po debacie zapraszamy na koncert zespołu Cukry, który odbędzie się nad Bogdanką w parku Wodziczki.

Malta Festival, el

Podziel się: