wybory fot. UMP

Poznań: Gdzie może zagłosować osoba niepełnosprawna w wyborach prezydenckich?

W niedzielę, 28 czerwca wyborcy z niepełnosprawnościami będą mogli oddać głos w jednym z dostosowanych lokali wyborczych w Poznaniu. Spośród 227 lokali wyborczych 132 są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Reklama - dalsza część artykułu znajduje się poniżej

Aby spełniać kryteria dostępności budynek, w którym znajduje się lokal powinien odpowiadać konkretnym wymogom technicznym.

Lokal wyborczy powinien być dostępny z poziomu parteru, wyposażony w podjazd dla wózków lub windę. Szerokość drzwi do budynku nie może być mniejsza niż 90 cm, a wysokość progu nie powinna przekraczać 2 cm. W środku minimum jedno miejsce zapewniające tajność głosowania powinno być wyposażone w dodatkowe oświetlenie skierowane bezpośrednio na punkt, w którym będzie wypełniana karta do głosowania, a pulpit umożliwiać pisanie na dwóch wysokościach – 80 cm i 1.1 m. W Poznaniu te kryteria spełniają 132 lokale wyborcze.

Ponadto osoby niewidzące lub niedowidzące mogą w lokalu wyborczym skorzystać ze specjalnej nakładki na kartę do głosowania opracowanej w alfabecie Braille’a. Nakładki są dostępne w każdym lokalu, nie tylko w tych dostosowanych. W dniu wyborów wydaje je obwodowa komisja wyborcza. Po oddaniu głosu nakładkę należy zwrócić. Na miejscu dostępne będą również lupy powiększające.

Dodatkowo każdy wyborca z niepełnosprawnością może skorzystać z pomocy osoby trzeciej np. innego wyborcy. Asystować natomiast nie może członek komisji wyborczej, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Należy przy tym pamiętać, że pomoc może mieć tylko i wyłącznie charakter techniczny.

Przypomnijmy, że do obowiązków członków obwodowej komisji wyborczej należy (na prośbę wyborcy) przekazanie ustnie treści obwieszczeń wyborczych, w tym informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach przysługujących osobom z niepełnosprawnościami są dostępne na stronie poświęconej wyborom oraz pod numerem telefonu: 61 646 33 44 (Poznań Kontakt).

UMP, el