Poznań Fantastyczny: kolejny temat to UAM!

Podziel się!

Szósta edycja konkursu na opowiadanie “Poznań Fantastyczny” została ogłoszona. Jednym z patronów medialnych tego konkursu jest TenPoznan.pl!

Tym razem temat konkursu nawiązuje do 100. rocznicy utworzenia w Poznaniu Uniwersytetu. Jury po bardzo długiej i burzliwej dyskusji zdecydowało, że temat szóstej edycji konkursu “Poznań Fantastyczny” brzmieć będzie: AMU.NET.100.

Jak zwykle pomysłodawcy konkursu nie sugerują autorom, jak należy zinterpretować hasło. Twórcy powinni jednak pamiętać, że:

– tematyka opowiadania musi być związana z szeroko rozumianą fantastyką oraz nawiązywać do 100. rocznicy utworzenia uniwersytetu w Poznaniu;
– miejscem akcji musi być Poznań;
– nie będą rozpatrywane teksty należące do gatunku literatury dziecięcej, felietony, eseje, prace naukowe, popularnonaukowe, utwory poetyckie i dramatyczne, komiksy, scenariusze.

Wymagania dotyczące objętości:
– objętość opowiadania: minimalnie 20 000 znaków (słownie: dwadzieścia tysięcy znaków), a maksymalnie 30 000 znaków (słownie: trzydzieści tysięcy znaków), wliczając znaki białe typu spacja, akapit i inne;

Termin przesłania opowiadań upływa 31 marca 2019 r. o g. 23:59; na adres mailowy: konkurs6.fantastyczny@wm.poznan.pl

Opowiadanie musi być nadesłane wyłącznie w formie elektronicznej (w plikach: doc lub rtf); w tytule e-maila wpisać: Konkurs “Poznań Fantastyczny. AMU.NET.100″; załączony plik powinien być nazwany tytułem opowiadania.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba dorosła oraz osoba, która do 28 stycznia 2019 roku ukończyła 18 rok życia i posiada obywatelstwo polskie.

Informacje o konkursie, w tym regulamin i załączniki, są dostępne na stronie internetowej Wydawnictwa Miejskiego Posnania: wmposnania.pl. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 31 maja 2019 r. Jury w uzasadnionej sytuacji może zdecydować o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyników.

W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda – 3 000 zł brutto i publikacja w antologii pokonkursowej,
II nagroda – 2 000 zł brutto i publikacja w antologii pokonkursowej,
III nagroda – 1 000 zł brutto i publikacja w antologii pokonkursowej,
5 wyróżnień z nagrodą w wysokości 500 zł brutto i publikacja w antologii pokonkursowej,
7 wyróżnień dodatkowych z publikacją w antologii pokonkursowej, bez nagrody finansowej.

Najlepsze opowiadania wyłoni Jury Konkursu w składzie: Joanna Jodełka (przewodnicząca), Joanna Gaca-Wyczółkowska, Katarzyna Kamińska, Joanna Pakuła, Aleksandra Kujawiak, Piotr Jaśkowiak, Rafał Kochanowicz, Remigiusz Koziński, Andrzej Sikorski.

Patronat medialny nad konkursem: Radio Afera, Radio Meteor, telewizja Flesz, Życie Uniwersyteckie, tenpoznan.pl, lazarz.pl, aktualnekonkursy.pl, Zupełnie Inna Opowieść, kulturapoznan.pl, IKS, biuletyn.poznan.pl.

Wydawnictwo Miejskie Posnania, el


Podziel się!

Dodaj komentarz

avatar