bloki-gazowe Karolin fot. Veolia Poznań
Oczywiście nie stanie się to zaraz, ale prace nad budową bloków gazowych w Karolinie i stopniową eliminację węgla z produkcji energii – już trwają.

Jak poinformowali przedstawiciele firmy na dzisiejszej konferencji prasowej, Veolia Energia Poznań uruchomiła program Wielkopolska Energia i otrzymała już pozytywną decyzję środowiskową dla budowy bloków gazowych. A to oznacza, że w Karolinie rozpoczął się proces eliminacji węgla z wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Poznaniu.

Na terenie elektrociepłowni Karolin mają powstać bloki gazowe o łącznej mocy ciepłowniczej do 320 MWt i mocy elektrycznej do 200 MWe. Ich budowa zakończy się w 2025 roku, a pierwsze wyprodukowane w nich ciepło trafi do odbiorców w Poznaniu w sezonie grzewczym 2026/2027. Postawienie na gaz było tu dość oczywistym wyborem, ponieważ tylko on jest w stanie zastąpić węgiel przy produkcji ciepła dla mieszkańców tak dużego miasta, jakim jest Poznań. Nowe bloki gazowe pozwolą na ograniczenie zużycia węgla o 400 tys. ton rocznie, co wpłynie na wyraźne zmniejszenie emisji pyłów (49%), dwutlenku siarki (76%) i tlenku azotu (73%). Wykorzystanie paliwa gazowego oznacza także brak odpadów paleniskowych i wysoką sprawność wytwarzania.

– Budowa bloków gazowych jest dla nas milowym krokiem na drodze transformacji energetycznej – mówi Dalida Gepfert, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolii Energii Poznań S.A. – Veolia Energia Poznań będzie sukcesywnie zmniejszać udział węgla w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej aż do jego całkowitego wyeliminowania do roku 2030. Traktujemy tę inwestycję nie tylko jako jeden z kluczowych elementów procesu dekarbonizacji w Poznaniu, ale także jako ważny wkład w transformację energetyczną w wymiarze krajowym.

– Naszym podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Poznania – dodaje Jan Pic, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. technicznych Veolii Energii Poznań S.A. – Oznacza to, że musimy inwestować w sprawdzone technologie, które nie tylko gwarantują to bezpieczeństwo, ale służą także celom środowiskowym. Po uruchomieniu bloków gazowych wyłączymy z eksploatacji dwa najstarsze bloki węglowe, co w znaczący sposób wpłynie na poprawę jakości powietrza. Tym sposobem zapewnimy mieszkańcom ciepło, zmniejszając jednocześnie nasz wpływ na środowisko.

Strategia Veolii zakłada całkowite odejście od węgla do 2030 roku. Ale dzięki budowie nowych bloków gazowych, wykorzystaniu biomasy i ciepła z ITPOK już w 2026 roku udział węgla zostanie zmniejszony do 25%.

To nie pierwsza inwestycja przyjazna środowisku i poprawiająca efektywność energetyczną, jaka prowadzi Veolia Energia Poznań. Do najważniejszych z dotychczas zrealizowanych należy zaliczyć: instalację odzysku ciepła w fabryce VW, instalację odzysku energii ze ścieków w Szlachęcinie oraz budowany właśnie jeden z największych w Polsce akumulatorów ciepła.

Veolia Energia Poznań stworzyła też program „Wielkopolska Energia”, który będzie platformą do wymiany doświadczeń i dyskusji, miejscem tworzenia projektów z zakresu ekologicznej transformacji energetycznej oraz inwestycji w innowacje i niskoemisyjne rozwiązania.

Veolia Energia Poznań jest wytwórcą i dystrybutorem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządza siecią ciepłowniczą. Zaopatruje w ciepło około 60% mieszkańców miasta, a także zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz centra handlowe i usługowe. Poza Poznaniem zarządza także systemami ciepłowniczymi w 28 miejscowościach w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim.

Veolia Poznań