Poznań: Dziś świętujemy Międzynarodowy Dzień Dziewcząt!

To święto, ustanowione przez ONZ w 2011 roku, ma na celu uświadomienie, jakie trudności napotykają dziewczęta na drodze do rozwoju swojego potencjału. Gorącą zwolenniczką tego święta jest Paulina Stochniałek, członkini zarządu województwa wielkopolskiego.

I to właśnie dlatego zwróciła się do wielkopolskich instytucji i jednostek zajmujących się kształceniem i edukacją z zaproszeniem do włączenia się w akcję propagującą ideę tego święta.
– Reprezentując Instytucje odpowiedzialne za edukację mamy do odegrania szczególną rolę w upowszechnianiu wiedzy na ten temat oraz budowaniu świadomości o konieczności wzmacniania tych grup, które są szczególnie narażone na ograniczenia wynikające z praktyki kulturowej i społecznej – podkreśliła Paulina Stochniałek w swoim liście.

Dzięki jej inicjatywie w wielkopolskich bibliotekach pedagogicznych organizowane są wystawy książek, filmów i artykułów dla dziewcząt i o dziewczętach, a w katalogach pojawią się specjalnie na tę okazję stworzone zestawienia pozycji do wypożyczenia, poświęcone tematyce kobiet i dziewcząt. Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli oraz Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego przygotowują kampanie informacyjne dotyczące idei Międzynarodowego Dnia Dziewcząt na swoich stronach w mediach społecznościowych, a
także wychodzą z inicjatywami skierowanymi do uczennic.

To pierwsza tak powszechna akcja wokół Międzynarodowego Dnia Dziewcząt w naszym województwie i – sadząc po zapale, z jakim angażują się w nią instytucje edukacyjne – na pewno nie ostatnia.

Warto przypomnieć, że w tym roku przypada 25. rocznica IV Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie. Rezultatem tej Konferencji było przyjęcie globalnego programu na rzecz wspierania praw i wzmacniania pozycji kobiet i dziewcząt na całym świecie. Jej efektem było przyjęcie „Deklaracji Pekińskiej”, a w jej ramach Platformy Działania, czyli globalnego programu na rzecz wspierania praw i wzmacniania pozycji kobiet i dziewcząt na świecie.

Punkt 12. Platformy Działania dotyczy dziewcząt i zawiera 9 celów strategicznych, m.in. zlikwidowanie wszelkich form dyskryminacji wobec dziewcząt, negatywnych kulturalnych nastawień i praktyk wobec dziewcząt, promowanie i ochronę praw dziewcząt i zwiększanie świadomości ich potrzeb i możliwości, promowanie udziału dziewcząt w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym oraz świadomość młodych kobiet w tym zakresie.

UMWW, el

0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze