Poznań: Dzieci wracają do nauki stacjonarnej. Czy szkoły są przygotowane?

We wtorek 4 maja najmłodsze dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych rozpoczną znów naukę stacjonarnie. Jak zapewniają władze miasta, poznańskie placówki są na to przygotowane.

Poznańskie szkoły mają już wypracowane odpowiednie procedury, sa też zaopatrzone w środki ochronne, bo lekcje będą się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym.
„Gdy dyrekcja placówki zgłasza zapotrzebowanie np. na płyny dezynfekujące czy rękawiczki jednorazowe, ich zapasy są na bieżąco uzupełniane” – czytamy na stronie miasta. – „Na przyjęcie uczniów przygotowane są również sale lekcyjne i inne pomieszczenia. Szkoły, w miarę możliwości, zadbały o to, aby maluchy z poszczególnych klas nie miały ze sobą kontaktu w przerwach pomiędzy zajęciami”.

Ponieważ jednak każda szkoła ma inne warunki lokalowe, procedury w każdej placówce są na bieżąco aktualizowane i mogą być nieco inne. To dyrekcja ustala reguły, ponieważ to ona ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników. Dlatego właśnie z dyrektorem rodzice dzieci powinni przede wszystkim rozmawiać, jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości czy problemy.

Przypomnijmy, że powrót do szkół dotyczy tylko dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Pozostali uczniowie nadal uczą się zdalnie, jednak uczniowie klas ósmych mogą przychodzić do szkół na konsultacje z przedmiotów, z których będą zdawać test na zakończenie szkoły. Dzieci mogą także korzystać ze świetlicy, a także uczyć się zdalnie w szkole, jeśli w domu nie mają możliwości.

Pozostali uczniowie przejdą na naukę hybrydową 15 maja, a 29 maja pójdą normalnie do szkół zgodnie z zapowiedziami rządu – o ile sytuacja epidemiologiczna w kraju na to pozwoli.

UMP