Poznań: Duże zmiany w komunikacji miejskiej. Część osób będzie mogła jeździć za darmo!

Od początku sierpnia wejdą w życie nowe taryfy w komunikacji miejskiej. Zmiany pojawią się również przy ulgach i zwolnieniach. Uczniowie podstawówek będą mogli korzystać z komunikacji za darmo.

W związku z integracją z poznańską komunikacja miejską gmin Kórnik i Zaniemyśl zostanie wprowadzona nowa strefa w komunikacji miejskiej – D. Liniami autobusowymi nr 501, 502, 560 i 561 będzie można podróżować na podstawie biletów ZTM. Dla pasażerów dostępne będą nowe bilety, uwzględniające strefę D. Jednocześnie wprowadzone zostaną korekty w zakresie biletów jednorazowych czasowych i krótkookresowych.

Tego samego dnia zmienione zostaną przepisy dotyczące zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy organizowane przez ZTM. Uczniowie podstawówek z Poznania i wszystkich gmin objętych porozumieniami międzygminnymi będą mogli podróżować komunikacją zbiorową bezpłatnie, a pozostali mieszkańcy tych gmin, także spoza powiatu poznańskiego, uzyskają prawo do zakupu Biletu Metropolitalnego – pod warunkiem rozliczania podatku dochodowego w miejscu zamieszkania.

Uczniowie podstawówek za darmo

Szerszy będzie zakres bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych (lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół). Od sierpnia bez konieczności zakupu biletu będą mogli podróżować uczniowie nie tylko z Poznania, ale również mieszkający w innych gminach objętych porozumieniem międzygminnym: Czerwonaku, Dopiewie, Kleszczewie, Komornikach, Kostrzynie, Kórniku, Luboniu, Mosinie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Puszczykowie, Rokietnicy, Suchym Lesie, Swarzędzu, Szamotułach, Tarnowie Podgórnym, Dusznikach, Kaźmierzu oraz Zaniemyślu.

Bezpłatna komunikacja będzie obowiązywało we wszystkich strefach taryfowych ZTM – na podstawie legitymacji szkolnej lub karty PEKA z zapisanym uprawnieniem.

Można dokonać zwrotu zakupionego wcześniej biletu okresowego: normalnego, Metropolitalnego, ulgowego oraz Biletu Metropolitalnego z ulgą. To istotne zwłaszcza dla tych uczniów, którzy z dniem 1 sierpnia zyskają uprawnienie do bezpłatnej komunikacji, a mają już wykupiony bilet okresowy.

Bilety jednorazowe

Zmiany taryf nie będą dotyczyły osób korzystających z tPortmonetki, a jedynie biletów papierowych lub z aplikacji mobilnych. W związku z dodaniem strefy D zmienią się ceny biletów 10-minutowych. Bilet 40-minutowy lub jeden przejazd zostanie zmieniony na 45 minut. Nowe bilety, uwzględniające zmianę w taryfie, będą w sprzedaży od 1 sierpnia. Od tego dnia wycofane zostaną te na 10 minut na strefę A+B+C, na 40 minut lub jeden przejazd oraz 48- i 72-godzinne. Z tych biletów nie będzie można już korzystać na liniach organizowanych przez ZTM.

Na liniach podmiejskich u kierowcy (za wyjątkiem linii obsługiwanych przez MPK Poznań) będzie można kupić jedynie bilety czasowe: do 10 minut, do 45 minut oraz do 90 minut – tylko za odliczoną kwotę.

Niewykorzystane bilety jednorazowe, które stracą ważność, pasażerowie będą mogli wymienić na te z nowej taryfy w Punktach Obsługi Klienta ZTM przez 12 miesięcy od 1 sierpnia za dopłatą w wysokości różnicy wartości.

Pasażerowie będą mieli do dyspozycji:

 • Bilet na podróż do 10 minut, ważny w strefie A+B+C+D – w cenie 3 zł (bilet ulgowy – 1,50 zł),
 • Bilet na podróż do 45 minut, ważny w strefie A+B+C+D – 5 zł (ulgowy – 2,50 zł),
 • Bilet na podróż do 90 minut, ważny w strefie A+B+C+D – 7 zł (bilet ulgowy 3,50 zł),
 • Bilet 24-godzinny na strefę A – 12 zł (bilet ulgowy 6 zł)
 • Bilet 24-godzinny na strefę A+B+C+D – 15 zł (bilet ulgowy – 7,50 zł)
 • Bilet 7-dobowy na strefę A – 40 zł (bilet ulgowy – 20 zł)
 • Bilet 7-dobowy na strefę A+B+C+D – 60 zł (bilet ulgowy – 30 zł)
Bilety okresowe na sieć

Od 1 sierpnia 2019r., w związku z utworzeniem czwartej strefy taryfowej, obowiązywać będą nowe rodzaje okresowych na sieć:

 • Na strefę A+B+C+D – cena za bilet 30-dniowy normalny metropolitalny: 204 zł
 • Na strefę B+C+D – cena za bilet 30-dniowy normalny metropolitalny: 121 zł
 • Na strefę C+D – cena za bilet 30-dniowy normalny metropolitalny: 83 zł
 • Na strefę D – cena za bilet 30-dniowy normalny metropolitalny: 48 zł

Jednocześnie skorygowane (obniżone) zostaną ceny biletów okresowych na sieć: na strefę A+B+C (obecnie bilet normalny 30-dniowy metropolitalny kosztuje 171 zł, a po zmianach będzie to 168 zł) oraz B+C (obecnie za bilet normalny metropolitalny 30-dniowy należy zapłacić 89 zł, a po zmianach – 83 zł).

Bilety specjalne dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, Honorowych Dawców Krwi, socjalne oraz dla kierowców autobusów i motorniczych na strefy A+B+C zachowają ważność do końca okresu obowiązywania. Przy zakupie kolejnego należy ponownie skonfigurować bilet, obejmujący zakresem strefy A+B+C+D. Dokonać tego można w Punktach Obsługi Klienta ZTM oraz poprzez stronę www.peka.poznan.pl.

Bezpłatna komunikacja podczas smogu

Kolejną zmianą we wszystkich strefach, a nie tylko w Poznaniu, jest bezpłatna komunikacja w czasie smogu (przekroczenia poziomu PM10).

Zgodnie z przepisami będzie ona wprowadzana od godz. 3.00 do godz. 24.00, po dniu w którym doszło do przekroczenia poziomu stężeń pyłów PM10. Informacja o zanieczyszczeniu publikowane będą na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

Bilet Metropolitalny i Bilet Seniora dla osób spoza powiatu poznańskiego

Dotychczas z Biletu Metropolitalnego mogły korzystać osoby mieszkające w Poznaniu lub gminie powiatu poznańskiego objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą w Poznaniu lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym (bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód). Od 1 sierpnia br. Bilet Metropolitalny będą mogli kupować mieszkańcy z wszystkich gmin objętych porozumieniem transportowym, także spoza powiatu poznańskiego.

Także Bilet Seniora dla osób, które ukończyły 65 rok życia, do tej pory przysługiwał tylko osobom zamieszkałym na terenie Poznania lub gminy powiatu poznańskiego znajdującej się w porozumieniu międzygminnym. Od sierpnia br. będą go mogli kupować również mieszkańcy innych gmin objętych porozumieniem. Ważne: Z Biletem Seniora nadal będzie można podróżować tylko w strefie A.

Bilety Metropolitalny i Seniora zapisywane są na imiennej karcie PEKA. Aby je kupić – jak obecnie – należy najpierw zapisać na karcie uprawnienie do korzystania z tych biletów. Można to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM, w przypadku Biletu Metropolitalnego – po złożeniu oświadczenia, w przypadku Biletu Seniora – po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek.

Ulga dla Mam 4 plus

Zgodnie z decyzją Rady Miasta Poznania, wprowadzona została ulga 50 proc. oraz uprawnienia do Biletu Metropolitalnego z ulgą dla osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające (Mama 4 plus). Świadczenie pełni rolę rekompensującą brak emerytury dla osób (głównie matek), które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu miały ograniczone możliwości wykonywania pracy zawodowej a jego wysokość odnosi się do wysokości najniższej emerytury, dlatego zaproponowano uprawnienia w komunikacji miejskiej podobne do tych, jakie posiadają osoby pobierające emeryturę.

Poznański Rower Miejski

Od 1 sierpnia 2019r. z promocyjnej taryfy PRM będzie mógł skorzystać każdy użytkownik identyfikujący się przy terminalu/komputerze pokładowym za pomocą imiennej karty PEKA i posiadający na karcie zapisany i ważny w momencie wypożyczenia roweru dowolny bilet okresowy (trasowany lub sieciowy) niezależnie od strefy, w której ten bilet obowiązuje.

Pełną listę ulg i zwolnień w przejazdach można znaleźć tutaj.

ZTM / UMP / op. AS

Podziel się: