Poznań: Duże zmiany na Ogrodach dla pasażerów miejskiej komunikacji

nowe przystanki, Ogrody fot. ZTM

Przebudowana zatoka przystankowa, nowe wiaty i znacznie wygodniejsze przesiadki. Od 14 maja na Ogrodach zacznie obowiązywać zmieniona organizacja miejsc odjazdowych dla autobusów linii miejskich i podmiejskich.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, przebudowana została zatoka przystankowa na ulicy Dąbrowskiego (przy pętli tramwajowej). Tam będą się teraz zatrzymywały autobusy 4 miejskich linii, a dzięki temu wszystkie podmiejskie linie TP BUS z Tarnowa Podgórnego, które dotychczas dojeżdżały na ul. Nowina, teraz będą rozpoczynały i kończyły trasy na przystanku na ulicy Szpitalnej przy pętli tramwajowej.

„Zakres prac związanych z budową nowej platformy dla przystanku autobusowego „Ogrody” obejmował poszerzenie istniejącej zatoki autobusowej, wykonanie nawierzchni przystanku i chodnika zgodnego z przyjętymi w Poznaniu standardami” – informuje ZTM. – „Zbudowano kolejny element drogi dla rowerów (między wyjazdem a wjazdem na pętlę tramwajową), zamontowano elementy małej architektury – takie jak kosze na śmieci, stojaki rowerowe i ławki. Odtworzony został także pas zieleni. Wykonano nowe nasadzenia, a także przeniesiono tablicę informacji pasażerskiej z przystanku przy ulicy Nowina na nowy przy ulicy Dąbrowskiego”.

Przebudowa już się kończy i od soboty, 14 maja, zaczną działać stanowiska odjazdowe w ramach węzła Ogrody. A przystanki na ul. Nowina zostaną zlikwidowane. W związku z tym autobusy TPBUS z Tarnowa Podgórnego linii numer: 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821 zmienią trasy: do pętli Ogrody autobusy będą dojeżdżać z ul. Dąbrowskiego przez ulice Polską i Nowina. Na trasie przejazdu autobusy będą zatrzymywać się na przystankach „na żądanie” – Polska na ul. Polskiej oraz Piękna na ul. Nowina. Wyjazd autobusów z pętli Ogrody będzie się odbywał ulicą Dąbrowskiego do przystanku Bużańska i dalej w kierunku Smochowic i gminy Tarnowo Podgórne. Ale układ linii nocnych w rejonie węzła Ogrody nie zmieni się.

Stanowiska końcowe oraz początkowe dla poszczególnych linii autobusowych miejskich i podmiejskich w rejonie pętli Ogrody, obowiązujące od soboty, 14 maja:

Przystanek na ulicy Dąbrowskiego na wysokości pętli tramwajowej

linia nr 195: przystanek końcowy oraz początkowy
linie nr 182, 191 i 193, autobusy kursujące w kierunku ulicy Żeromskiego: przystanek na trasie

Przystanek na ulicy Dąbrowskiego na wysokości ulicy Cienistej (vis-a-vis Ogrodu Botanicznego)

linie nr 156, 161, 186, 801, 833 i 834: przystanek końcowy oraz początkowy:

Przystanek na ulicy Szpitalnej w kierunku ulicy Nowina

linie nr 121, 729: przystanek początkowy
linie nr 156, 161, 182, 186, 191, 193, 801, 833, 834, autobusy kursujące w kierunku ulicy Nowina

Przystanek na ulicy Szpitalnej przy bloku nr 3 (na buspasie) w kierunku do ulicy Dąbrowskiego

linie nr 121, 729, 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821: przystanek końcowy

Przystanek na ulicy Szpitalnej w kierunku do ulicy Dąbrowskiego

linie nr 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821: przystanek początkowy: Przystanek na ulicy Nowina – likwidacja