Poznań: Drastyczne podwyżki w strefie parkowania. O ponad 100 procent

Ponad 100 procent więcej za pierwszą godzinę parkowania będą musieli zapłacić kierowcy chcący zostawić swoje auto w centrum miasta. Zamiast trzech będzie to aż siedem złotych.

Za kolejne godziny będzie jeszcze drożej: za drugą godzinę trzeba będzie zapłacić 7,40 zł, a za trzecią – aż 7,90 zł. Zarząd Dróg Miejskich ma nadzieję, że dzięki temu zwiększy się rotacja na miejscach parkingowych w centrum, miasta, a to z kolei ułatwi znalezienie miejsc kolejnym kierowcom.

Podwyżki są duże, jednak ZDM zwraca uwagę, że stawki w SPP nie były podnoszone od kilkunastu lat, a obecna stawka – 3 zł – jest naprawdę bardzo niska. Tymczasem w Poznaniu z roku na rok wzrasta liczba zarejestrowanych samochodów. W 2018 r. było ich 389 tysięcy, co daje 725 aut na 1000 mieszkańców. Do tego należy doliczyć ponad 170 tysięcy pojazdów, które codziennie wjeżdżają do miasta spoza jego granic. To powoduje, że poruszanie się po mieście staje się coraz trudniejsze i znalezienie miejsca do parkowania również – a przy taki niskich stawkach wjeżdżają samochodami wszyscy, nawet ci, którzy niekoniecznie muszą. Odbija się to głównie na mieszkańcach śródmieścia, bo to tu przyjeżdża najwięcej kierowców szukając miejsc parkingowych i to właśnie poznaniacy ze Starego Miasta, Jeżyc, Wildy czy Łazarza najbardziej odczuwają natłok samochodów.

Śródmiejska strefa płatnego parkowania miałaby objąć obszar Starego Miasta i Jeżyc (do ul. Polnej). Proponowany termin jej uruchomienia to 1 kwietnia na obszarze Starego Miasta i 1 czerwca na Jeżycach. ŚSPP funkcjonowałaby od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 oraz w soboty w godz. 8-18. Za pozostawienie pojazdu na Starym Mieście kierowcy musieliby zapłacić 7 zł za pierwszą godzinę, 7,4 zł za drugą, a 7,9 zł za trzecią. Na Jeżycach opłata byłaby niższa i wynosiła odpowiednio 5 zł, 6 zł i 6,9 zł.

Wprowadzenie śródmiejskiej strefy będzie się wiązało z ujednoliceniem stawki za parkowanie
w pozostałych obszarach działania strefy. Na Jeżycach (poza strefą śródmiejską) oraz po rozszerzeniu strefy na Wildzie i Łazarzu stawka za pierwszą godzinę wyniesie 3,5 zł. Kolejne godziny będą kosztowały odpowiednio 4,2 zł i 4,9 zł.

Dzięki wprowadzeniu ŚSPP mieszkańcy centrum będą mogli łatwiej zaparkować swoje pojazdy. Warto również podkreślić, że ustawa nakazuje, aby nie mniej niż 65% wpływów za postój w śródmiejskiej strefie przeznaczyć na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej, rowerowej lub zieleń. Oznacza to, że pozyskane od kierowców pieniądze wrócą na obszar działania ŚSPP w postaci m.in. remontów lokalnej infrastruktury.

Zmienią się zasady przyznawania abonamentu mieszkańca. Ten uprawniający do parkowania w wybranym sektorze strefy na preferencyjnych warunkach będą mogły kupić tylko osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na obszarze danego sektora SPP i płacące podatki w Poznaniu. Zmiany dotyczą również wysokości opłat za abonament. Od kilkunastu lat koszt abonamentu utrzymywał się na poziomie 10 zł miesięcznie. Po zmianie uchwały jego cena miałaby wynosić 30 zł miesięcznie. Mieszkańcy, którzy wykupią abonament na 12 miesięcy z góry, otrzymają jeden miesiąc gratis.

Nie zmieni się wysokość abonamentu mieszkańca na kolejny pojazd – będzie wynosić 150 zł miesięcznie.

Ważną zmianą dla osób wykupujących abonament będzie możliwość korzystania z pojazdów użyczonych, ale tylko instytucjonalnie czyli na zasadzie leasingu, kredytu czy samochodu służbowego. Nie będzie już można zakupić abonamentu na samochód użyczony przez członka rodziny czy inną osobę fizyczną. Te rozwiązania pozwolą uszczelnić sprzedaż abonamentów, tak aby korzystali z nich faktycznie mieszkańcy Poznania zamieszkujący na obszarze strefy.

Abonament dla osób z niepełnosprawnością będzie obowiązywał w tej samej wysokości – 5 zł na miesiąc. Jednak będą mogły go zakupić tylko osoby zameldowane i płacące podatki w Poznaniu i tylko na jeden samochód. Warto podkreślić, że zastrzeżone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością (koperty) dostępne są dla osób uprawnionych bez opłat, a jest ich na terenie całej SPP ponad 280 sztuk.

Pozostanie możliwość wykupu koperty komercyjnej na cały miesiąc (na całą dobę). Cena takiej koperty będzie różniła się w zależności od lokalizacji. W ŚSPP w centrum wyniesie 1200 zł, w ŚSPP na Jeżycach 1000 zł, a na pozostałym obszarze strefy pozostanie w dotychczasowej wysokości – 800 zł.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i posiadające tytuł prawny do lokalu w strefie będą mogły wykupić abonament na 25 dni z upustem aż 50%. Do tej pory bonifikata wynosiła tylko 25 proc.

Proponowane rozwiązania powinny również w pozytywny sposób oddziaływać na wykorzystanie parkingów buforowych, kubaturowych i opłacalność inwestowania w nowe obiekty przez podmioty prywatne, publiczne lub w trybie PPP.

Większość zmian miałyby obowiązywać od 1 kwietnia (od 1 czerwca br. ŚSPP na Jeżycach).
W jakim ostatecznie zakresie zmieni się poznańska strefa płatnego parkowania – zadecydują radni podczas najbliższej sesji Rady Miasta Poznania, która odbędzie się 21 stycznia. czy to sie jendak uda – nie wiadomo, ponieważ część radnych Prawa i Sprawiedliwości uważa, że tak drastyczne zmiany cen powinny być poprzedzone konsulrtacjami społecznymi.

0 0 votes
Oceń artykuł
3 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze