Poznań: Dodatkowe pieniądze na rehabilitację po udarach

Szybszy powrót do zdrowia i aktywności zawodowej, i to dla aż ponad 2000 osób. To wszystko zapewni projekt rehabilitacji neurologicznej wart prawie 20 mln zł.

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Przemysław Daroszewski, dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi podpisali umowę, dotyczącą wsparcia funduszami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pn. „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”. Warte ponad 10,6 mln zł przedsięwzięcie, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego, uzyskało unijne dofinansowanie w wysokości 9, 065 mln zł.

Wicemarszałek Jankowiak zwrócił uwagę, że projekt w ramach WRPO 2014+ finansowany jest z ważnego komponentu, jakim jest Europejski Fundusz Społeczny, obejmujący swoją interwencją sytuację na rynku pracy.
– Oprócz aspektu zdrowotnego prezentowane przedsięwzięcie w istotny sposób wpływa na szybszy powrót do aktywności zawodowej osób dotkniętych udarem – podkreślił.

Realizacja projektu ma być wymierną pomocą dla ponad 2000 osób – zarówno tych po udarze mózgu, jak również osób z ich bezpośredniego otoczenia. Przedsięwzięcie zakłada poprawę sprawności funkcjonalnej oraz poznawczej u osób po przebytym udarze mózgu. Dzięki zapewnieniu zdolności bezpiecznego i samodzielnego wykonywania normalnych, codziennych życiowych zadań, w sposób nie powodujący nadmiernego wysiłku dla pacjenta, uzyskuje się powrót do normalności zarówno dla pacjentów, jak i ich rodzin i otoczenia.

Projektem objętych zostanie 1058 osób po udarze mózgu – osoby te skorzystają z usług rehabilitacyjnych oraz 1058 osób z ich otoczenia – skorzystają one z działań edukacyjnych.
– Projekt skupia się na rehabilitacji w miejscu pracy, która następuje po zakończeniu szpitalnej rehabilitacji neurologicznej – powiedział dyrektor Daroszewski.

Wsparcie w projekcie zostanie skierowane do osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących, uczących się bądź pracujących na obszarze województwa wielkopolskiego.

Planowane w projekcie wsparcie będzie obejmować m.in. zakup niezbędnego sprzętu służącego do rehabilitacji oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Neurologicznego Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu. Następnie uczestnicy projektu zostaną zaproszeni na wizyty kwalifikacyjne, a po zakwalifikowaniu do projektu, będą oni mieli zapewnione wizyty u lekarza specjalisty rehabilitacji leczniczej i fizjoterapeuty oraz działania terapeutyczne. Po zakończeniu cyklu rehabilitacyjnego, pacjenci zostaną poddani monitoringowi. Równolegle do wymienionych powyżej zadań, realizator będzie prowadził działania edukacyjno – profilaktyczne.

Projekt realizowany będzie od 31 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

UMWW, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: