Poznań: Czy zabraknie miejsc dla uczniów w szkołach średnich?

szkoła fot. UMP

Rozpoczął się dodatkowy nabór do szkół średnich – nie wiadomo tylko, czy wystarczy miejsc dla wszystkich. W Poznaniu i powiecie miejsca szuka jeszcze prawie 4 tysiące uczniów, tymczasem miejsc jest niespełna 900.

W pierwszym etapie rekrutacji w Poznaniu prowadzonej wspólnie z powiatem poznańskim do szkół Poznania i powiatu złożono 13 253 wnioski. Najwięcej, bo aż 9849 kandydatów starało się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, 3664 do technikum, a 834 do szkoły branżowej I stopnia. Do wybranej szkoły zakwalifikowało się 9366 uczniów (4182 do liceów, 3878 do techników i 1306 do szkół branżowych I stopnia). Wspólna oferta obejmowała 9727 miejsc (4182 w liceach ogólnokształcących, 3986 w technikach, 1559 w branżowych szkołach I stopnia).

2 sierpnia Kuratorium Oświaty opublikowało listę wolnych miejsc w całym regionie. Są miejsca nawet w najlepszych szkołach – ale tylko niespełna 900. Tymczasem uczniów, którzy nie dostali się do wybranej szkoły, jest prawie 4 tysiące, a więc znacznie więcej. Na szczęście rezerwy miasta są wystarczające – jeszcze w lipcu Wydział Oświaty UMP informował, że dodatkowo może uruchomić 2500 miejsc, razem z powiatem. W szkołach, gdzie jest najwięcej chętnych, ruszą dodatkowe klasy.

3 sierpnia zaczęła się rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych. Wnioski można składać od godz. 10.00 dnia 03 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 dnia 05 sierpnia 2022 r.

Podziel się: